กลับสู่หน้าบทความ
บันได 7 ขั้นที่ทำให้เด็กเก่งเลข
 26 พฤษภาคม 2565 13:50:18

บันได 7 ขั้น เก่งเลขได้ไม่ยาก


ขั้นที่ 1 “จำแนก”
ต้องแยกลักษณะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมองเด็ก
มี 2 รูปแบบ ใหญ่ๆ
1) ชอบคิดเป็นภาพ
visual thinking

2) ชอบคิดเป็นตัวเลข
Numerical Thinking


ขั้นที่ 2 “สอนตามจริต”
หลังจากที่เรารู้ว่า เด็กคนนั้น
มีจริตนิสัยถนัดการเรียนรู้แบบใด
ก็ส่งเสริมทางด้านนั้น โดย ครูSupK
จะเน้นการสอนที่ “เข้าใจง่าย” อธิบายแล้ว เห็นภาพชัด เคลียร์ กระจ่าง

 

ขั้นที่ 3 “พิสูจน์ให้เข้าใจ”
เวลาที่ครูSupKสอนสด
ก็จะมี “พิสูจน์” ให้เข้าใจทุกสูตร
ด้วยกระบวนการ ทั้ง พิสูจน์ด้วยภาพ
และ พิสูจน์ด้วยตัวเลข
จึงเหมาะสมกับ เด็กทุกประเภทการเรียนรู้ “สิ่งใดที่เข้าไปในใจ มันก็จะอยู่ได้นาน ทำให้ไม่งง ไม่สับสนตอนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อไป”

 

ขั้นที่ 4 “มากเพียงพอ”
หลังจากที่เด็กเข้าใจแล้ว ครูSupK จะมีตัวอย่างโจทย์ที่ดีและมากเพียงพอ ที่จะทำให้นักเรียนเกิดอาการ “ปิ๊ง” บรรลุ ถึงวิธีการใช้สูตร หรือ ทฤษฎีนั้นๆ
นอกจากนี้ ครูSupK ก็ยังมีการบ้าน โจทย์แนวใหม่ๆ ที่มากเพียงพอ เพื่อให้เด็กกลับไปฝึกการคิดสร้างสรรค์ คิดประยุกต์ อันจะทำให้นักเรียน เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดด อีกด้วย


ขั้นที่ 5 “ทำซ้ำ = ทักษะ”
ครูSupKรู้ดีว่า การทำซ้ำๆ ฝึกฝนในสิ่งใด จะทำให้เกิด “ทักษะ” ในสิ่งนั้น ดังนั้น ในรูปแบบการสอนของครูSupK ก็จะเน้นให้เกิด


ขั้นที่ 6 “ความสุข”
ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
และ ถ้าเรามีความสุขในสิ่งใดก็จะเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดี
ในการสอนของครูSupK จะมีวิธีการสอนที่ทำให้เด็ก “ยิ้มกับการเรียนเลข” โดยกลวิธีต่างๆ ที่มีสาระและไม่เสียเวลา ซึ่งความสุขในการเรียนนี้เองจะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้ดีขึ้น และ ทำลายกำแพงความเกลียดเลขลงได้


ขั้นที่ 7 “วินัย”
ครูSupK มีเทคนิคการสอน โดยจะแทรกข้อคิด ให้แรงบันดาลใจ กับ นักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตทางความคิด มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักรับผิดชอบ และ รู้คุณค่าของเวลา สิ่งทั้งหมด ครูSupKรวมเรียกว่า “วินัย” นั่นเอง
เมื่อ “วินัย” เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กคนใด เด็กคนนั้นก็จะมีความพัฒนาก้าวหน้าอย่างชัดเจน อย่างยั่งยืน

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×