ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา

คอร์ส Basic ปรับพื้นฐานคณิต ประถมปลาย

คอร์ส ป.6 เทอม1

คอร์ส ป.6 เทอม2

คอร์ส Sup'kMO ติวคณิตโค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1

คอร์ส ติวคณิตโค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ และ กิ๊ฟเต็ดโรงเรียนดัง

คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส1

คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส2

คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส3 ก่อนคัดเป็นตัวจริงคณิตโอลิมปิก (แข่งขันสสวท. รอบสุดท้าย)

คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส4 ก่อนคัดเป็นตัวจริงโอลิมปิก (แข่งขัน สพฐ.รอบสุดท้าย)

คอร์สsup'kMO แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย PMWC ฮ่องกง

คอร์สsup'kMO ติวแข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย EMIC

คอร์ส ม.1 เทอม1 (แบบมาตรฐานละเอียด)

คอร์ส ม.1 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส Sup'kMO พหุนาม & สมการพหุนามกำลังสูง สำหรับ ม.1 เทอม1 บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม2 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)

คอร์ส ม.1 เทอม 2 เล่ม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)

คอร์ส ม.1 เทอม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)

คอร์สคณิต ม.1 เทอม2 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบท พีทาโกรัส part 1 series1.2 C+

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่สองและสมการราก series1.1C+ )

ปริซึม และ ทรงกระบอก พื้นที่ผิวและปริมาตร series 1.3 C+

การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน การสะท้อน เลื่อนแกนทางขนาน series1.1D+

สมบัติของเลขยกกำลัง (เลขยกกำลัง part ii series1.1C+ )

เอกนาม พหุนาม และ การหารของพหุนาม

PACK รวมเนื้อหา คอร์ส ม.2 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)

คอร์ส ม.2 ความเท่ากันทุกประการ series1.1D+

คอร์ส ม.2 เทอม2 ติวเข้ม เทคนิค ม.ต้น มุม และ เส้นขนาน อย่างยาก

คอร์ส ม.2 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต series1.1A+

คอร์ส ม.2 เทอม2 สถิติ series1.1A+

คอร์ส ม.2 เทอม2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.2 เทอม2 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแก้สมการกำลังสอง part i series1.1C+

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแปรผัน series1.1C+

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.3 เทอม1

คอร์ส ม.3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (พาราโบลา)

คอร์ส ม.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

คอร์ส ม.3 ความคล้าย , สามเหลี่ยมคล้าย

คอร์ส ม.3 สถิติ

คอร์ส ม.3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และ โจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง

คอร์ส ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.3 เทอม2

คอร์ส ม.3 ความน่าจะเป็น

คอร์ส ม.3 จำนวนจริง series1.1G+ (กรณฑ์ที่สอง Part2)

คอร์ส ม.3 ทฤษฏีบท พีทาโกรัส part 3

คอร์ส ม.3 พีระมิด กรวย และ ทรงกลม

คอร์ส ม.3 ระบบสมการ

คอร์ส ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คอร์ส ม.3 วงกลม และ การพิสูจน์เรขาคณิต

คอร์ส ม.3 เศษส่วนพหุนาม และ โจทย์ปัญหาเศษส่วนพหุนาม

คอร์ส ม.3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คอร์สติวคณิตขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง (สรุปเข้มเนื้อหา + ตะลุยโจทย์ครบทุกแนว) เฟส1 เล่ม 1

คอร์สติวคณิตขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง (สรุปเข้มเนื้อหา + ตะลุยโจทย์ครบทุกแนว) เฟส1 เล่ม2

คอร์สติวคณิตเข้มข้นขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เฟส2 เล่ม1

คอร์สติวคณิตเข้มข้นขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เฟส2 เล่ม2

คอร์ส ตะลุยโจทย์ ติวโค้งสุดท้าย มุ่ง-ตรง-เตรียม เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม

คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดล Mwit รอบ2 Unseen & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 Unseen

คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม Update ข้อสอบจริง + เก็งข้อสอบ เพื่อปี67

ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม Update ข้อสอบจริง + เก็งข้อสอบ

ติวคณิตโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 Mwit , Kvis , วมว , รร.จุฬาภรณ์

ติวคณิตโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 Mwit , Kvis , วมว , รร.จุฬาภรณ์ Updateข้อสอบ + เก็งข้อสอบ

คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส2

คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส4

คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตโอลิมปิก เฟส1 เพื่อสอบเข้า ม.4 Triam , Mwit, Kvis สอบแข่งขัน ม.ต้น , สอบคณิตโอลิมปิก

คอร์ส เปิดโลกเรขาคณิต ม.1 กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตโอลิมปิก ม.ปลาย SMO,TMO

คอร์ส Supk'MO คณิตโอลิมปิก (คอมบินาทอริก TMO)

คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน. ค่าย1

คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน.ค่าย2 และ TMO

คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก IMO (เป็นเนื้อหาต่อจาก คอร์ส SUP3812 เพื่อสอบ สอวน. ค่าย2)

คอร์ส คณิต ijso เพื่อสอบแข่งขัน

คอร์ส อสมการโอลิมปิก สอวน.ค่าย 1+2

คอร์สSup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ม.ต้น

คอร์สคณิตศาสตร์ สอวน. ตะลุยเข้มข้นพร้อมโจทย์จัดเต็มตรงแนวสุดๆ เพื่อพิชิต สอวน. รอบที่1

คอร์ส ติวสอบ SUM เด็กเตรียมอุดม คณิคกลางภาค ม.4 เทอม1

คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส1 พื้นฐาน เซต, ตรรกศาสตร์, การประยุกต์เบื้องต้น เซต, ตรรกศาสตร์

ติวข้อสอบคณิต ม.4 เทอม 1 Formative 1 เตรียมอุดม

คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส2 ระบบจำนวนจริง

คอร์ส ม.4 เทอม 2 เฟส 2 เมทริกซ์ และ ดีเทอร์มินันต์ det (แบบละเอียด)

คอร์ส ม.4 เทอม2 เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย แบบมาตรฐาน(สอนละเอียด)

คอร์ส ม.4 เทอม2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน

คอร์ส Expo & Log ม.5 (เรียนตั้งแต่ ม.4 ได้)

Sup'k MO เซต ม.4 กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ม.4 เทอม1 ตรรกศาสตร์ กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ระบบจำนวนจริง กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ติวเมตริกซ์กิ๊ฟเต็ด(สำหรับเด็กเตรียมอุดมฯ)

คอร์ส Sup'kMO ความสัมพันธ์ ม.4 กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน ม.4 กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (ฟังก์ชันภาคคำนวณ)

คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย กิ๊ฟเต็ด (New Update)

คอร์ส Sup'kMO ติวสอบคณิต For1 ม.4 เทอม2 เด็กเตรียมอุดม

คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (ฟังก์ชัน ภาคพิสูจน์ แบบยาก)

คอร์สม.5 - ม.6 ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย)

คอร์ส ม.5 - ม.6 ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'kMO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติศาสตร์ ม.ปลาย

คอร์ส ม.5 - ม.6 ตรีโกณมิติในวงกลม , ตรีโกณประยุกต์ , กฎของ sin-cos

คอร์ส ม.5 - ม.6 เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ

คอร์สม.5 - ม.6 จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว

คอร์ส คณิต ม.ปลาย หลักการนับ & ความน่าจะเป็น , ทวินาม

คอร์ส ม.6 - คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น)

คอร์ส ม.5 หรือ ม.6 (ลิมิตและความต่อเนื่อง ,แคลคูลัส, อินทิเกรต) New Update

คอร์ส สด ติวคณิตเข้มข้น TCAS ปี 67 ( คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ A-Level ) เพื่อสอบปี 68 Update เนื้อหาใหม่ที่ออกสอบล่าสุด เรียนผ่าน FB LIVE กลุ่มปิด

PACK รวม 5 เล่ม คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )

คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม1 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )

คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม2 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )

คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม3 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )

คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม4 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )

คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม5 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )

คอร์ส ตะลุยข้อสอบคณิต โค้งสุดท้าย TCAS 5+5 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เพื่อปี67 (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 แบบ A-Level)

คอร์ส Math Inter Sup'k SAT (All New Update)

ข้อสอบ วัดจุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (ประถม)

ข้อสอบ วัดจุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

คุยสดโดยตรงกับครูSupK ผ่าน App Zoom (ข้อสอบ วัดจุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ )

คอร์ส คณิตSupK แยกรายบท

เติมเงินค่าเรียนส่วนต่าง , เติมสิทธิ์ชั่วโมงการจอง

    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranch}}
SupK Self
SupK Self
{{/isSelfBranch}} {{#isSelfOnline}}
SupK Online
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×