ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา
คอร์ส คณิต SupK Basic1 ปรับพื้นฐาน
คอร์ส ป.6 เทอม1
คอร์ส ป.6 เทอม2
คอร์ส Sup'kMO เฟส1 ติวเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ แบบภาคปกติ
คอร์ส Sup'kMO เฟส2 ติวเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ แบบภาคกิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเข้า ม.1 สตรีวิทยา, บดินทรเดชา, เทพศิรินทร์
คอร์ส Sup'kMO ติวแนวข้อสอบจริง เพื่อสอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ (ภาคปกติ และ กิ๊ฟเต็ด GATE)
คอร์ส Sup'kMO ติวแนวข้อสอบตัวจริง เพื่อสอบเข้า ม.1 (สาธิตปทุมวัน)
คอร์ส Sup'kMO เฟส5 ติวสอบแข่งขันก่อนคัดเป็นตัวจริงคณิตโอลิมปิก (แข่งขันสสวท. รอบสุดท้าย.)
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันก่อนคัดเป็นตัวจริงโอลิมปิก (แข่งขัน สพฐ.รอบสุดท้าย)
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม1 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)
คอร์ส ม.1 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
คอร์ส ม.1 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส Sup'kMO พหุนาม & สมการพหุนามกำลังสูง สำหรับ ม.1 เทอม1 บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม2 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)
คอร์ส ม.1 เทอม 2 เล่ม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
คอร์ส ม.1 เทอม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
คอร์ส ม.1 เทอม2 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ปีทากอรัส เบื้องต้น part i series1.1C+)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่สองและสมการราก series1.1C+ )
ปริซึม และ ทรงกระบอก (พื้นที่ผิว และปริมาตร part ii series 1.2C+)
การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน การสะท้อน เลื่อนแกนทางขนาน series1.1D+
สมบัติของเลขยกกำลัง (เลขยกกำลัง part ii series1.1C+ )
เอกนาม พหุนาม part i series1.1C พหุนาม การหารของพหุนาม part ii series2.1C+
คอร์ส ม.2 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
คอร์ส ม.2 ความเท่ากันทุกประการ series1.1D+
คอร์ส ม.2 เทอม2 ติวเข้ม เทคนิค ม.ต้น มุม และ เส้นขนาน อย่างยาก
คอร์ส ม.2 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต series1.1A+
คอร์ส ม.2 เทอม2 สถิติ series1.1A+
คอร์ส ม.2 เทอม2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
คอร์ส ม.2 เทอม2 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
คอร์ส Sup'kMO ติวคณิตขั้นเทพ (เด็กเก่งกิ๊ฟเต็ด ม.2 )
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแก้สมการกำลังสอง part i series1.1C+
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแปรผัน series1.1C+
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
คอร์ส ม.3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (พาราโบลา)
คอร์ส ม.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
คอร์ส ม.3 ความคล้าย , สามเหลี่ยมคล้าย
คอร์ส ม.3 เทอม1
คอร์ส ม.3 สถิติ
คอร์ส ม.3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และ โจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง
คอร์ส ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
คอร์ส ม.3 ความน่าจะเป็น
คอร์ส ม.3 จำนวนจริง series1.1G+ (กรณฑ์ที่สอง Part2)
คอร์ส ม.3 ทฤษฏีบท พีทาโกรัส part 3
คอร์ส ม.3 เทอม2
คอร์ส ม.3 พีระมิด กรวย และ ทรงกลม
คอร์ส ม.3 ระบบสมการ
คอร์ส ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
คอร์ส ม.3 วงกลม และ การพิสูจน์เรขาคณิต
คอร์ส ม.3 เศษส่วนพหุนาม และ โจทย์ปัญหาเศษส่วนพหุนาม
คอร์ส ม.3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส1 เล่ม1
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส1 เล่ม2
คอร์ส ติวเข้มขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส2
คอร์ส ตะลุยโจทย์ ติวโค้งสุดท้าย มุ่ง-ตรง-เตรียม เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม ปี65
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเข้า เตรียมอุดม เฟส4
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเข้า เตรียมอุดม เฟส5
คอร์ส ตะลุยโจทย์ ติวโค้งสุดท้าย มหิดล Mwit รอบ1 Update ข้อสอบล่าสุด + เก็งข้อสอบ (เพื่อสอบต้นปี65)
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ1 เฟส1
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ1 เฟส2
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส1
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส2
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส3
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส4
คอร์ส Sup'kMO คณิตโอลิมปิก ม.ต้น สำหรับเด็กเก่ง gifted ม.3 เทอม2
คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตโอลิมปิก ม.ปลาย SMO,TMO
คอร์ส Supk'MO คณิตโอลิมปิก (คอมบินาทอริก TMO)
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน. ค่าย1
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน.ค่าย2 และ TMO
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก IMO (เป็นเนื้อหาต่อจาก คอร์ส SUP3812 เพื่อสอบ สอวน. ค่าย2)
คอร์ส คณิต ijso เพื่อสอบแข่งขัน
คอร์ส ก่อนเข้าค่าย คณิตโอลิมปิก สอวน.
คอร์ส เพื่อคณิตโอลิมปิก สอวน. ค่าย1-2
คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส1 พื้นฐาน เซต, ตรรกศาสตร์, การประยุกต์เบื้องต้น เซต, ตรรกศาสตร์
คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส2 ระบบจำนวนจริง
คอร์ส ม.4 เทอม 2 เฟส 2 เมทริกซ์ และ ดีเทอร์มินันต์ det (แบบละเอียด)
คอร์ส ม.4 เทอม2 เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย แบบมาตรฐาน(สอนละเอียด)
คอร์ส ม.4 เทอม2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
คอร์ส Expo & Log ม.4-ม.5
คอร์ส Sup'kMO เซต ม.4 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ม.4 เทอม1 ตรรกศาสตร์ กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ระบบจำนวนจริง ม.4 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ติวเมตริกซ์กิ๊ฟเต็ด(สำหรับเด็กเตรียมอุดมฯ)
คอร์ส Sup'kMO ความสัมพันธ์ ม.4 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน ม.4 กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (ฟังก์ชันภาคคำนวณ)
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบคณิต For1 ม.4 เทอม2 เด็กเตรียมอุดม
คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (ฟังก์ชัน ภาคพิสูจน์ แบบยาก)
คอร์ส ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย) ม.5 - ม.6
คอร์ส ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด) ม.5 - ม.6
คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'kMO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติ ม.ปลาย เล่ม พื้นฐาน series1.1B+ (เพื่อสอบ O-net & สามัญเลขง่าย)
คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติ ม.ปลาย series2.1B+ (ควอร์ไทล์ฯ , การกระจาย , ค่ามาตรฐาน , โค้งปกติ )
คอร์ส ม.5 - ม.6 ตรีโกณมิติในวงกลม , ตรีโกณประยุกต์ , กฎของ sin-cos
คอร์ส เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ ม.5 - ม.6
คอร์ส จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว ม.5 - ม.6
คอร์ส ม.5-ม.6 การนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่, ทวินาม
คอร์ส ม.6 - คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น)
คอร์ส ลิมิตและความต่อเนื่อง , แคลคูลัส , อินทิเกรต , พื้นที่ปิดล้อม ม.5 - ม.6
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม1-เล่ม5 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม1 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม2 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม3 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม4 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม5 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คอร์ส จับเวลา ตะลุยโจทย์ mock PAT1 คณิต (3 ฉบับ) โดย อ.ลิ้ม & ครูSupK
คอร์ส จับเวลาตะลุยโจทย์ mock วิชาสามัญ(คณิต) 5 ชุด โดย อ.ลิ้ม & ครูSupK
คอร์ส 5+5 ตะลุยข้อสอบคณิต โค้งสุดท้าย สอบเข้า มหาวิทยาลัย (สอนโดย ครูSupK)
เติมเงินค่าเรียนส่วนต่าง , เติมสิทธิ์ชั่วโมงจอง
โครงการ สอบวัดความรู้ ทางคณิต (ประถม)
โครงการ สอบวัดความรู้ ทางคณิต (ม.ต้น)
คุยสดโดยตรงกับครูSupK ผ่าน App Zoom
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranch}}
SupK Self
SupK Self
{{/isSelfBranch}} {{#isSelfOnline}}
SupK Online
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×