ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา
คอร์ส คณิต Supk Basic1 ปรับพื้นฐาน
คอร์ส ป.6 เทอม 1
คอร์ส ป.6 เทอม2 เล่ม1
คอร์ส ป.6 เทอม2 เล่ม2
คอร์ส SUPK MO เฟส1 ติวเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ แบบภาคปกติ
คอร์ส SUPK MO เฟส2 ติวเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ แบบภาคGifted
คอร์ส Sup'k Mo ติวคณิตเข้มขันเพื่อสอบแข่งขันสนามต่างๆระดับประถมปลาย
คอร์ส SUPK MO เฟส3 ติวสอบแข่งขันคณิตประถมในประเทศสนามต่างๆ
คอร์ส SUPK MO เฟส4 ติวสอบแข่งขันคณิตประถมในประเทศสนามต่างๆ
คอร์ส SupK MO ติวแนวข้อสอบจริง เพื่อสอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ (ภาคปกติ และ กิ๊ฟเต็ด GATE)
คอร์ส SUPK MO เฟส5 ติวสอบแข่งขันก่อนคัดเป็นตัวจริงคณิตโอลิมปิก สสวท.รอบ2 , สพฐ. รอบ2 , สพฐ.รอบเข้าค่ายก่อนคัดตัวจริงโอลิมปิก
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย IMC (ไต้หวัน)
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย IMC (เกาหลีใต้)
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย IMSO (ฟิลิปปินส์)
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย PMWC (ฮ่องกง)
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย IMSO (อินเดีย)
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย EMIC (จีน)
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย IMSO (ไทย)
คอร์ส ม.1 กิ๊ฟเต็ด เทอม1 ปี63
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม1 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)
คอร์ส ม.1 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
คอร์ส ม.1 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม2 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)
คอร์ส ม.1 เทอม 2 เล่ม1 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
คอร์ส ม.1 เทอม2 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส ม.1 เทอม2 เล่ม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ปีทากอรัส เบื้องต้น part i series1.1C+)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่สองและสมการราก series1.1C+ )
ปริซึม และ ทรงกระบอก (พื้นที่ผิว และปริมาตร part ii series 1.2C+)
การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน การสะท้อน เลื่อนแกนทางขนาน series1.1D+
สมบัติของเลขยกกำลัง (เลขยกกำลัง part ii series1.1C+ )
เอกนาม พหุนาม part i series1.1C พหุนาม การหารของพหุนาม part ii series2.1C+
คอร์ส ม.2 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
คอร์ส ม.2 ความเท่ากันทุกประการ series1.1D+
คอร์ส ม.2 เทอม2 ติวเข้ม เทคนิค ม.ต้น มุม และ เส้นขนาม อย่างยาก
คอร์ส ม.2 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต series1.1A+
คอร์ส ม.2 เทอม2 สถิติ series1.1A+
คอร์ส ม.2 เทอม2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
คอร์ส ม.2 เทอม2 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
คอร์ส SUP'K MO ติวคณิตขั้นเทพ (เด็กเก่งกิ๊ฟเต็ด ม.2 )
การแก้สมการกำลังสอง part i series1.1C+
การแปรผัน series1.1C+
คอร์ส ม.3 เทอม1 เฟส 1
คอร์ส ม.3 เทอม1 เฟส 2
คอร์ส ม.3 เทอม2 เฟส 1
คอร์ส ม.3 เทอม2 เฟส 2
คอร์ส ติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส1 เล่ม 2 (สอนสด)
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เล่ม1
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เล่ม2
คอร์ส ติวเข้มขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส2
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย มุ่ง - ตรง - เตรียมอุดม ซีซัน9 series1.1 ปี62 (เพื่อสอบ ปี63)
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย มุ่ง - ตรง - เตรียมอุดม ซีซัน9 series2.1 ปี62 (เพื่อสอบ ปี63)
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเข้า เตรียมอุดม เฟส4
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเข้า เตรียมอุดม เฟส5
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เข้า ม.4 เตรียมอุดม เฟส6
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ1 เฟส1
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ1 เฟส2
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส1
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส2
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส3
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส4
คอร์ส SUPK MO คณิตโอลิมปิก ม.ต้น สำหรับเด็กเก่ง gifted ม.3 เทอม2
คอร์ส SUPK MO เรขาคณิตโอลิมปิก ม.ปลาย SMO,TMO
คอร์ส SUPK MO คณิตโอลิมปิก (คอมบินาทอริก TMO)
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน. ค่าย1
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน.ค่าย2 และ TMO
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก IMO (เป็นเนื้อหาต่อจาก คอร์ส SUP3812 เพื่อสอบ สอวน. ค่าย2)
คอร์ส คณิต ijso เพื่อสอบแข่งขัน
คอร์สติวแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. ม.ต้น
คอร์ส ก่อนเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์
คอร์ส เพื่อคณิตโอลิมปิก สอวน. ค่าย1-2
คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส1
คอร์ส ม.4 เทอม 1 เฟส 2
คอร์ส ม.4 เทอม 2 เฟส 2
คอร์ส ม.4 เทอม 2 เฟส 3
คอร์ส ม.4 เทอม 2 เฟส 4
คอร์ส Expo & Log ม.4-ม.5
คอร์ส SUPK MO เซต ม.4 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส SUPK MO ม.4 เทอม1 ตรรกศาสตร์ กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส SUPK MO ระบบจำนวนจริง ม.4 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส SUPK MO ติวเมทริกซ์กิ๊ฟเต็ด(สำหรับเด็กเตรียมอุดมฯ)
คอร์ส SUPK MO ความสันพันธ์ ม.4 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส SUP'K MO ฟังก์ชัน ม.4 กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (ฟังก์ชันภาคคำนวณ)
คอร์ส SUP'K MO ฟังก์ชัน กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (ฟังก์ชัน ภาคพิสูจน์ แบบยาก)
คอร์ส ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย) ม.5 - ม.6
คอร์ส ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด) ม.5 - ม.6
คอร์ส ม.5 - ม.6 SUPK MO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติ ม.ปลาย เล่ม พื้นฐาน series1.1B+ (เพื่อบสอบ O-net & สามัญเลขง่าย)
คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติ ม.ปลาย series2.1B+ (ควอร์ไทล์ฯ , การกระจาย , ค่ามาตรฐาน , โค้งปกติ )
คอร์ส ม.5 - ม.6 ตรีโกณมิติในวงกลม , ตรีโกณประยุกต์ , กฎของ sin-cos
คอร์ส เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ ม.5 - ม.6
คอร์ส จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว , ทฤษฎีกราฟ ม.5 - ม.6
คอร์ส ความน่าจะเป็น , การนับ การจัดหมู่ , ทวินาม ม.5 - ม.6
คอร์ส ลิมิตและความต่อเนื่อง , แคลคูลลัส , อินทิเกรต , พื่นที่ปิดล้อม ม.5 - ม.6
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม เอกซ์โพเนนเชียล + log ลอการิทึม
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้มระบบจำนวนจริง
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม เซต
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม ตรรกศาสตร์
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม กำหนดการเชิงเส้น
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม เมทริกซ์ & det
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม ทฤษฎีจำนวน
คอร์ส ติวเข้มข้นคณิต เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS เฟส1
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม เส้นทำนาย
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม สถิติ ม.ปลาย
คอร์ส ตะลุยเข้ม เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม ตรีโกณมิติ ม.ปลาย
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม จำนวนเชิงซ้อน
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม เวกเตอร์ 2 มิติ , 3 มิติ
คอร์ส ติวเข้มข้นคณิต เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS เฟส2
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม การนับ การจัดหมู่ และ ความน่าจะเป็น , ทวินาม
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม ลิมิต และ ความต่อเนื่อง, แคลคูลัส , อินทิเกรต
คอร์ส TCAS ตะลุยเข้ม ลำดับและอนุกรม
คอร์ส ติวเข้มข้นคณิต เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS เฟส3
ติวคณิต สพฐ.ประถม ค่ายก่อนคัดตัวจริง เฟส1 (เรขาคณิตยากมาก)
คอร์ส SUPK MO เร่งรัด เพื่อสอบ สพฐ. ม.ต้น รอบ2 เฟส1
คอร์ส SUPK MO สพฐ.มต้น (รอบก่อนคัดตัวจริง)
คอร์สติว สพฐ. ม.ต้น รอบ 2 เฟส2 (เทคนิค พีธากอรัส กับ สามเหลี่ยม สพฐ. ม.ต้น รอบ2)
ติวคณิต สพฐ. ม.ต้น ค่ายก่อนคัดตัวจริง เฟส1 (เรขาคณิตยากมาก&พีชคณิต ค่า MAX Min )
คอร์สตะลุย เรขาคณิต 100 ข้อ +++ สพฐ. ม.ต้น รอบ2 เฟส3 (เทคนิค พีธากอรัส อย่างยากมาก กับ วงกลม สพฐ. ม.ต้น รอบ2)
อสมการโอลิมปิก สอวน.ค่าย1 ซีซัน1 series7.1C+ (อสมการ Chebyshev เบื้องต้น)
คอร์ส SUPK MO ติวก่อนเข้าค่ายสอวน.(พีชคณิตโอลิมปิกIMO)
SUP'K MO หลังเข้าค่าย สอวน. (สมการเชิงฟังก์ชัน โอลิมปิก IMO เฟส3)
เติมเงินค่าเรียนส่วนต่าง , เติมสิทธิ์ชั่วโมงจอง
ข้อสอบคณิตเจียระไนเพชร (ประถม)
ข้อสอบคณิตเจียระไนเพชร (ม.ต้น)
คอร์ส Freedom
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isAurum}}
SupK Self
Supk Self
{{/isAurum}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×