เด็กเก่ง SupK
 • น้องโชติพัฒน์ ล่ำซำ
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  สอบได้ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 แบบ A-Level คะแนนเต็ม 100% ปี67
 • น้องณฐกร คุ้มมั่น
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 1 สอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต ปี 66
 • น้องกรชวัลร์ ตันติเศษศักดิ์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 1 สอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต ปี 65
 • น้องวิชช์ กุลวุฒิโรจน์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 3 สอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต ปี 67
 • น้องรณกร จินดารัตน์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 7 สอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต ปี 66
 • น้องศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 8 สอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต ปี 67
 • น้องกันตพัฒน์ ภุชงค์โสภาพันธ์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 8 สอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต ปี 66
 • น้องวลัยพรรณ สกุลจิตจินดา
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 13 สอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต ปี 67
 • น้องรวีสรณ์ กัลยาณสันต์
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  ที่ 1 สอบเข้า ม.1 รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี67
 • น้องกิจชณัฐพงษ์ เฟื่องสังข์
  โรงเรียนเทพศิรินทร์
  ที่ 2 สอบเข้า ม.1 รร. เทพศิรินทร์ ปี67
 • น้องอนวัช เจียรจรูญศรี
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  ที่ 3 สอบเข้า ม.1 รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย กิ๊ฟเต็ด GATE ปี67
 • น้องวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ตัวจริง คณิตโอลิมปิก imo 2023 และ ได้ทุนKing ปี66
 • น้องตฤณ ศรีวราหกุล
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  สอบติดแพทย์จุฬาฯ และ สอบได้ 95 คะแนน คณิตประยุกต์1 A-Level
 • น้องนฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
  ตัวจริง คณิตโอลิมปิก PMWC 2023 ฮ่องกง
 • น้องศิวัตร์ กาลเนาวกุล
  แสงทองวิทยา
  ตัวจริง คณิตโอลิมปิก IMSO 2023 อินโดนีเซีย
 • น้องนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 1 ทุนKing ปี65
 • น้องวสวัตติ์ ระวังวงศ์
  เตรียมอุดมศึกษา
  เหรียญทอง คณิตโอลิมปิก สนามยากสุด imo นอร์เวย์
 • น้องสิรวิทย เฮงสุวนิช
  เตรียมอุดมศึกษา
  ที่1 โควต้าโอลิมปิกวิชาการ รร.เตรียมอุดม ห้อง Gifted Math
 • น้องวีรวัฒน์ พรเรืองทรัพย์
  โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  สอบติดตัวจริง กำเนิดวิทย์ ผ่านเข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 1 , 2 เหรียญทอง สพฐ. ม.ต้น รอบ 1
 • น้องพุทธิพงศ์ พันธ์ไพศาล
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  สอบติดตัวจริง มหิดล เหรียญทอง สพฐ. ม.ต้น รอบ 1
 • น้องชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า
  โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  สอบติดตัวจริง กำเนิดวิทย์ , เตรียมอุดม , รอบแรกมหิดล , สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย1 , คอมพิวเตอร์ ค่าย2 , TEDET คณิตศาสตร์ ม.3 ระดับจังหวัด
 • น้องสิรวิชญ์ ลิมป์เเสงศรี
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก EMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (ทีม)
 • น้องกิตติ โอภาสเมธีกุล
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก IWYMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (บุคคล / กลุ่มบุคคล)
 • น้องณัฐพล ศรีอรุณลักษณ์
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก EMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (ทีม)
 • น้องธนกร อรรถเวชกุล
  - เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก EMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (ทีม) - เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก EMIC ประเทศอินเดีย
 • น้องวสวัตติ์ ระวังวงศ์
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก IWYMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (กลุ่มบุคคล)
 • น้องปารพิม อัตตาหกุล
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก IWYMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (กลุ่มบุคคล)
 • น้องพัสกร อู่กาญจนกิตติ
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก IWYMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (กลุ่มบุคคล)
 • น้องธนิสร อรรถเวชกุล
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก IWYMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (กลุ่มบุคคล)
 • น้องวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก IWYMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (กลุ่มบุคคล)
 • น้องวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก IWYMIC ประเทศเเอฟริกาใต้ (กลุ่มบุคคล)
 • น้องภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ
  - ที่ 1 ของโลกการเเข่งขันคณิตโอลิมปิก ที่สิงคโปร์ - ที่ 1 การเเข่งขันคณิตสมาคมครูคณิตศาสตร์ - ที่ 1 การเเข่งขันคณิตชิงถ้วยพระราชทาน รร.สิรินธรฯ - ที่ 1 เเข่งขันคณิตเพชรยอดมงกุฎ
 • น้องอติกันต์ นะที
  ที่ 1 คณิตยากสอบเข้ามหาวิทยาลัย เต็ม 100% สอบเข้าเเพทย์ศิริราช
 • น้องพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์
  เหรียญทอง คณิตโอลิมปิก ม.ปลาย (สนามสุดท้าย ที่ยากที่สุด) IMO บราซิล
 • น้องณัฐกร กิตติสุทธิ์
  เหรียญทอง คณิตโอลิมปิก ม.ปลาย (สนามสุดท้าย ที่ยากที่สุด) IMO บราซิล
 • น้องปณิธาน วีระโอฬารกุล
  ที่ 1 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • น้องณภัทร จริยาสถาพร
  ที่ 3 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • น้องกัณณพงศ์ กาญจนกุล
  ที่ 2 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • น้องภูมิพิรัชย พันพินิจ
  ที่ 1 สอบเข้า ม.1 กิ๊ฟเต็ด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • น้องจิรายุส จินาพงษ์
  ที่1 สมาคมคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับประเทศ
 • น้องฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์
  ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตร์ ประถม ระดับประเทศ
 • น้องปณิธิ มงคลปทุมรัตน์
  คะเเนนเต็ม 100% คณิตศาสตร์ยาก วิชาสามัญ
 • น้องวโรดม สุขเจริญจิต
  คณิตยากสอบเข้ามหาวิทยาลัย เต็ม 100% เเละ สอบเข้าเเพทย์จุฬาฯ
 • น้องปุณณวิช ธุวจิตต์
  - ที่ 1 สอบเข้า ม.1 Gifted โรงเรียนสวนกุหลาบ - เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก WIZMIC
 • น้องชัญญวัชร เผดิมพรร่มเย็น
  ที่ 1 คณะเเพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รอบ กสพท.
 • น้องกฤษฎาญ ปาหุไณยกุล
  ที่ 1 คณิตศาสตร์ O-net ม.6 เต็ม 100%
 • น้องชนกนันท์ บุญลัภยา
  ที่1 สอบเข้า ม.4 Gifted โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • น้องเเพรฟ้า สุธีวีระขจร
  ที่ 1 สอบเข้า ม.1 Gifted โรงเรียนสตรีวิทยา
 • น้องณัฎฐกรณ์ ศรีทิพยวรรณ
  สอบเข้ามหาวิทยาลัย 92 คะเเนน คณิตยากวิชาสามัญ
 • น้องก้องภพ ปิยะกมลานนท์
  - ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตร์ ประเภทบุคคล ระดับประเทศ เเละ ระดับ กรุงเทพ - ที่ 1 ประกายกุหลาบ - ที่ 1 ของโลก เหรียญทองเเข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก IMSO - ที่ 1 เหรียญทอง คะเเนนสูงสุดของการสอบคณิตศาสตร์ สสวท. - เหรียญทอง เเข่งขันคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • น้องกิตติ ไตรกิศยเวช
  สอบเข้ามหาวิทยาลัย คะเเนนเต็ม 100% คณิตศาสตร์ยาก วิชาสามัญ
 • น้องภาวิชญ์ หวังซื่อกุล
  ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้น ระดับประเทศ ประเภทบุคคล
 • น้องนรวิชญ์ นวสิริพงศ์
  ที่ 1 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • น้องธีร์ธวัชณ์ เกียรติวีรภัทร
  - เหรียญเงิน ราชภัฎพระนคร - สอบได้ที่ 1 ของห้อง วิชาคณิตศาสตร์ (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี) - เหรียญทองเเดง IMSO (คู่ขนาน C)
 • น้องสิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพรสิฐ
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก WIZMIC ประเทศอินเดีย
 • น้องศุภวิชญ์ ดอนศรีเเก้ว
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก PMWC ประเทศฮ่องกง
 • น้องวสวัตติ์ ระวังวงศ์
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก EMIC ประเทศอินเดีย
 • น้องวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก PMWC ประเทศฮ่องกง
 • น้องพิชญุตม์ เเสงรุ่งคงคา
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก SMO ประเทศจีน
 • น้องปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก WYMIC ประเทศอินเดีย
 • น้องนิติพงธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก WYMIC ประเทศอินเดีย
 • น้องณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก PMWC ประเทศฮ่องกง
 • น้องสุวิจักขณ์ ถิระพร
  ที่ 1 ม.1 EP โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • น้องศุภวิชญ์ จิระเดชะ
  ที่ 1 กิ๊ฟเต็ด สวนกุหลาบวิทยาลัย G.A.T.E.
 • น้องนรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์
  - เหรียญทอง ราชภัฎพระนคร - สอบได้ที่ 1 ของชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ (โรงเรียนจิตรลดา)
 • น้องอาชวรรถ ชินวสุสิน
  - เหรียญทอง ราชภัฎพระนคร - เหรียญเงิน IMSO (คู่ขนาน) - ได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุกปี (โรงเรียนจิตรลดา)
 • น้องณัชชานน เตชะสุข
  ที่ 1 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • น้องภูมิศิวัฒน์ ทิตตภักดี
  ที่ 3 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • น้องธนกฤต อานุภาวรัตน์
  ที่ 4 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • น้องปรัตถกร หาญหริรักษ์
  ที่ 5 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • น้องธนพงษ์ บุณยะนิวาส
  ที่ 1 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์ - คณิต
 • น้องณัฐณิชา สุขประวิทย์
  ที่ 1 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์ - คำนวณ
 • น้องณัฎฐ์นรี วชิรพิเชฐ
  ที่ 2 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์ - คำนวณ
 • น้องสาริศา ทองฤทธิ์
  ที่ 3 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์ - คณิต
 • น้องสิรวิชญ์ ขันธรักษวงศ์
  ที่ 5 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์ - คณิต
 • น้องวิลาสินี คุปต์นิรัติศัยกุล
  ที่ 7 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์ - คณิต
 • น้องบุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ
  ที่ 10 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์ - คณิต
 • น้องปณวัตร เตียเจริญ
  ที่ 1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน เเละ กิ๊ฟเต็ด โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • น้องสุพิชฌาย์ เอกพงษ์ไพสิฐ
  ที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทย์กิ๊ฟเต็ด
 • น้องสรวิชญ์ เฮงสุวนิช
  ที่ 1 คณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย
 • น้องสุทธิธาร สุวรรณนพคุณ
  ที่ 1 สอบเข้า ม.1 กิ๊ฟเลขบดินทร์
 • น้องอริสรา จิรชัยกิตติ
  - เหรียญทอง เเข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฎ - เหรียญทอง เเข้งขันคณิตโอลิมปิก PMWC ประเทศฮ่องกง
 • น้องชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์
  - เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ITMO ฟิลิปปินส์ - ที่ 1 สอบเเข่งขันคณิตประกายกุหลาบ มัธยม
 • น้องณัฐชนน สาระธนะ
  เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ITMO ประเทศฟิลิปปินส์
 • น้องณฐกร คุ้มมั่น
  - ที่ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ราชภัฎพระนคร - ที่ 2 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • น้องอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง
  เหรียญทองคณิตโอลิมปิก IMSO เเละ Overall Champion ประเทศเวียดนาม
 • น้องวรากร เดชาวรานุภาพ
  ที่ 1 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน วิทย์-คณิต ปี 63
 • น้องธนวิชญ์ ธนาการพานิช
  ที่ 2 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน วิทย์-คณิต ปี 63
 • น้องสุทธิธาร สุวรรณนพคุณ
  ที่ 3 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน วิทย์-คณิต ปี 63
 • น้องธนบดี ผาตินาวิน
  ที่ 4 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน วิทย์-คณิต ปี 63
 • น้องณภัทร พัชรเมธา
  ที่ 9 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน วิทย์-คณิต ปี 63
 • น้อง นิธิวัต จงรักตระกูล
  สอบได้ PAT1 วิชาคณิต เต็ม 300 คะเเนน คณิตสามัญเลขยาก เต็ม 100% เเละ สอบติด วิศวะคอม จุฬา
  อ่านบทสัมภาษณ์
 • น้องสุพิชญา ธนวชิรา
  เตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 7 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน ศิลป์คำนวณ ปี 64
 • น้องณัฐชยา วิศวกรวิศิษฎ์
  เตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 6 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน ศิลป์คำนวณ ปี 64
 • น้องกฤติธี นวลขาว
  เตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 7 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน วิทย์คณิต ปี 64
 • น้องศุภวิชญ์ จิระเดชะ
  เตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 4 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน วิทย์คณิต ปี 64
 • น้องญาณภัศ เผ่ามหานาคะ
  เตรียมอุดมศึกษา
  ที่ 3 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เเผนการเรียน ศิลป์คำนวณ ปี 64
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×