กลับสู่หน้าบทความ
ติวคณิตออนไลน์เพิ่มเกรดในโรงเรียนระดับชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ดูตัวอย่างการสอน พร้อมแนะแนวการเรียนเลขกับครูซุปเค
 25 พฤษภาคม 2565 23:23:13

ทำยังไง ถึงเก่งเลข?..

เราเป็นคนเข้าใจยาก...

เครียดกับวิชาเลขมาก มันยากสำหรับเรามาก...

พอใกล้สอบทีไร เรากลัวมาก

คำถาม และความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนจำนวนไม่น้อย จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี ของครูซุปเค จึงได้ออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ป.4,ป.5, ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6 โดยเริ่มต้นจากทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก ท้าทาย เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง นอกจากนั้นแล้ว เพื่อความสะดวก ทางครูซุปเค มี 4 ช่องทางการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียน ช่องทางที่ 1 การเรียนในรูปแบบคอร์สสอนสด (SupK Live Class) จะมีการเปิดสอนใหม่ตลอดทั้งปี เพื่อให้นักเรียนได้โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ล่าสุด ช่องทางที่ 2 การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่สาขาสีลม หรือ มาบุญครอง(SupK Self) เป็นคอร์สเรียนที่ครูซุปเค ตั้งใจให้นักเรียนมานั่งเรียนที่สาขาเท่านั้น เพื่อประสิทธิผลในการเรียน ช่องทางที่ 3  การเรียนออนไลน์(SupK Online) เป็นการเรียนแบบไร้รอยต่อ ทั้งเรียนได้จากที่บ้าน หรือเข้ามาเรียนที่สาขาสีลมและมาบุญครอง ช่องทางที่ 4 การเรียนผ่านระบบ Aurum (Self@Aurum) เป็นการเรียนผ่านระบบ Aurum  ของเคมี อ.อุ๊  มีรายละเอียดดังนี้

 

1.เริ่มติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ป.4-ป.5 

   การเริ่มกวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ป.4-ป.5 นักเรียนสามารถมาติวคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปเพิ่มเกรด ในโรงเรียน โดยจะเริ่มเรียน เทอม 1 หรือเทอม 2 ก็ได้ เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นเรียนปรับพื้นฐาน จำนวนเต็ม , เศษส่วน + ทศนิยม , ห.ร.ม. + ค.ร.น. , สมการ และ ร้อยละ ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป เมื่อเรียนจบแล้ว ครูซุปเค เชื่อว่า นักเรียนจะตกหลุมรักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง ห.ร.ม. พื้นฐาน

 

 

2.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ป.6

    เมื่อเริ่มเข้าสู่ชั้น ป.6 นักเรียนหลายคนเจอปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่เข้าใจ และนักเรียนอีกหลายคน เริ่มต้นเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้นครูซุปเค ได้ออกแบบคอร์สเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 แบ่งเป็นเทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเป็นการสอนเนื้อหา ห.ร.ม.+ค.ร.น.,เศษส่วน,ทศนิยม,ร้อยละและอัตราส่วน, แบบรูป ส่วนเทอม 2 จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล(แผนภูมิวงกลม&โจทย์ปัญหา) ,รูปเรขาคณิตสามมิติ (แนะนำรูปทรง 3 มิติ & รูปคลี่), ปริมาตร และโจทย์ปัญหา ,ความยาวพื้นที่ (รูปสามเหลี่ยม&รูปหลายเหลี่ยม & วงกลม) เมื่อเรียนจบทั้ง 2 เทอมแล้ว ครูซุปเค เชื่อว่า นักเรียนจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่เพียงพอกับการเตรียมเพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังๆ แบบภาคปกติ และนำความรู้ไปใช้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี 1 

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 เรื่องบัญญัติไตรยางค์ วิธีจริง + วิธีลัด + การพิสูจน์

 

 

3.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.1

  การเริ่มต้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะเริ่มเรียน เนื้อหาที่ใช้พื้นฐานจากการเรียนในระดับประถมปลาย ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับ เส้นตรง มุมและการสร้าง,เลขยกกำลัง,เลขฐานสิบ,ความสัมพันธ์รูป 2 มิติ 3 มิติ ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว + โจทย์ปัญหา,กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (คู่อันดับและกราฟ) ,สถิติ 1 (แผนภูมิวงกลม),บัญญัติไตรยางค์ % ร้อยละ,อัตราส่วน,% ดอกเบี้ย

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ปรับพื้นฐานเลขยกกำลัง

 

 

4.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.2

   การเรียนช่วงกลางของมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะเริ่มเรียน เนื้อหา ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับปีทากอรัส เบื้องต้น,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่ 2 และ สมการราก) ,ปริซึม และ ทรงกระบอก(พื้นที่ผิว และ ปริมาตร) ,การแปลงทางเรขาคณิต(การหมุน สะท้อน เลื่อนทางขนาน ),สมบัติเลขยกกำลัง และพนุนาม ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับ ความเท่ากันทุกประการ,เส้นขนาน(ติวเข้มเทคนิค มุมและเส้นขนานอย่างยาก),การให้เหตุผลทางเรขาคณิต,สถิติ และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 

 

5.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.3

   การเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนอกการเรียนเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียนปกติแล้ว จะเป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4  ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว,การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง,สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง,ความคล้าย,กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง(พาราโบลา) และสถิติ ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร,วงกลมและการพิสูจน์เรขาคณิต,พีระมิด กรวย และทรงกลม,ความน่าจะเป็น และ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.3 ปรับพื้นฐานตรีโกณ ep.1

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.3 ปรับพื้นฐานตรีโกณ ep.2

 

6.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.4

 เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.4  ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับ เซต,ตรรกศาสตร์,เทคนิคแผนภาพเวนน์,สมเหตุสมผล,ระบบจำนวนจริง,การแก้สมการ+อสมการพหุนาม+ค่าสัมบูรณ์ ส่วนเทอม 2 จะเนื้อหา เมทริกซ์ และ ดีเทอร์มินันต์ det (แบบละเอียด),เรขาคณิตวิเคราะห์,ภาคตัดกรวย(แบบละเอียด),ความสัมพันธ์,ฟังก์ชัน,โดเมน,เรนจ์ ,เลขยกกำลัง

หมายเหตุ บางโรงเรียนมีการสอนเนื้อหาเอกซ์โปเนนเชียล,ลอการีทึม Log ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครูซุปเค มีสอนอยู่ในคอร์สสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.4 จุดหลอก เรื่อง ผลบวกสมาชิกเซต

 

 

7.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.5-ม.6

  คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.5-ม.6 ครูซุปเคออกแบบหลักสูตรเรียน เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย(Entrance) TCAS โดยครอบคลุมเนื้อหา ลำดับ และอนุกรม,สถิติ ม.ปลาย (ควอร์ไทล์ฯ,การกระจาย,ค่ามาตราฐาน,โค้งปกติ) ,เลขยกกำลัง,เอกซ์โปเนนเชียล,ลอการิทึม Log,ตรีโกณมิติในวงกลม,ตรีโกณประยุกต์,กฎของ sin-cos,เวกเตอร์ 2 มิติ,เวกเตอร์ 3 มิติ,จำนวนเชิงซ้อน,จำนวนเชิงขั้ว,การนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่,ทวินาม,ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น,ลิมิตและความต่อเนื่อง,แคลคูลัส,อินทิเกรด และพื้นที่ปิดล้อม

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 

 

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×