กลับสู่หน้าบทความ
ติวคณิตออนไลน์ สรุปเนื้อหา พร้อมฝึกทำโจทย์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ประถมปลาย ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยวางแผนการเรียนเลขกับครูซุปเค
 25 พฤษภาคม 2565 23:23:13

ผู้ปกครองหลายท่าน ตั้งคำถามและปรึกษากับครูซุปเค  "ทำอย่างไรให้ลูกชอบวิชาเลข?" ทุกวันนี้ พอคุยกับลูก ลูกชอบบอกว่า เรียนเลขแล้วไม่เข้าใจ   หรือเข้าใจแต่พอไปทำโจทย์เลขก็ทำไม่ได้ คะแนนวิชาเลขที่โรงเรียนไม่ดี  เลยรู้สึกไม่ชอบวิชาเลข ผู้ปกครองควรจะทำอย่างไรดี..

ความคิดนี้อาจส่งผลให้นักเรียนเกลียดวิชาเลขถาวรซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่ง ครูซุปเคจึงได้คิดค้นออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเพลง เพื่อให้น้องๆเปิดใจกับวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้ง ครูซุปเคสอนเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจากง่ายไปหายาก มีการทดสอบ ติดตามผลการสอบ พร้อมให้คำแนะนำ  พอนักเรียนเริ่มเข้าใจ ทำโจทย์ได้ คะแนนสอบในโรงเรียนเริ่มดีขึ้น ก็จะทำให้กลับมาชอบวิชาเลขอีกครั้ง นักเรียนบางคนรักเลขจนถึงขนาดเตรียมตัวเพื่อสอบเข้า สอบแข่งขัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปลายหรือ ม.ต้น เลยทีเดียว ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปีครูซุปเค ทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก ท้าทาย เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง ครูซุปเคมีการเปิดสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6 นอกจากนั้นแล้ว เพื่อความสะดวก ทางครูซุปเค มี 4 ช่องทางการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียน ช่องทางที่ 1 การเรียนในรูปแบบคอร์สสอนสด (SupK Live Class) จะมีการเปิดสอนใหม่ตลอดทั้งปี สำหรับคอร์ส เทอม 2 ปี ตอนนี้เหลือเปิดคอร์สสดออนไลน์ 3 คอร์ส คลิกเพื่อดูรายละเอียด  ช่องทางที่ 2 การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่สาขาสีลม(SupK Self) เป็นคอร์สเรียนที่ครูซุปเค ตั้งใจให้นักเรียนมานั่งเรียนที่สาขาเท่านั้น เพื่อประสิทธิผลในการเรียน ช่องทางที่ 3  การเรียนออนไลน์(SupK Online) เป็นการเรียนแบบไร้รอยต่อ ทั้งเรียนได้จากที่บ้าน หรือเข้ามาเรียนที่สาขาสีลม ช่องทางที่ 4 การเรียนผ่านระบบ Aurum (Self@Aurum) เป็นการเรียนผ่านระบบ Aurum  ของเคมี อ.อุ๊  มีรายละเอียดดังนี้

1.เริ่มติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ป.4-ป.5 

   การเริ่มกวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ป.4-ป.5 นักเรียนสามารถมาติวคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปเพิ่มเกรด ในโรงเรียน โดยจะเริ่มเรียน เทอม 1 หรือเทอม 2 ก็ได้ เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นเรียนปรับพื้นฐาน จำนวนเต็ม , เศษส่วน + ทศนิยม , ห.ร.ม. + ค.ร.น. , สมการ และ ร้อยละ ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป เมื่อเรียนจบแล้ว ครูซุปเค เชื่อว่า นักเรียนจะตกหลุมรักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

 

ตัวอย่างวีดีโอ หลักเปรียบเทียบเศษส่วน ป.4

 

เพลงจำนวนเฉพาะ (เลข Prime) เพื่อให้น้องๆที่ไม่ชอบเลข เปิดใจกับวิชาเลขอีกครั้ง

 

2.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ป.6

    เมื่อเริ่มเข้าสู่ชั้น ป.6 นักเรียนหลายคนเจอปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่เข้าใจ และนักเรียนอีกหลายคน เริ่มต้นเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้นครูซุปเค ได้ออกแบบคอร์สเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 แบ่งเป็นเทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเป็นการสอนเนื้อหา ห.ร.ม.+ค.ร.น.,เศษส่วน,ทศนิยม,ร้อยละและอัตราส่วน, แบบรูป ส่วนเทอม 2 จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล(แผนภูมิวงกลม&โจทย์ปัญหา) ,รูปเรขาคณิตสามมิติ (แนะนำรูปทรง 3 มิติ & รูปคลี่), ปริมาตร และโจทย์ปัญหา ,ความยาวพื้นที่ (รูปสามเหลี่ยม&รูปหลายเหลี่ยม & วงกลม) เมื่อเรียนจบทั้ง 2 เทอมแล้ว ครูซุปเค เชื่อว่า นักเรียนจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่เพียงพอกับการเตรียมเพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังๆ แบบภาคปกติ และนำความรู้ไปใช้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี 1 

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 เรื่องบัญญัติไตรยางค์ วิธีจริง + วิธีลัด + การพิสูจน์

 

วีดีโอจากเด็กที่สอบตกเลขตั้งแต่ ป.1-ป.6 เริ่มติวปรับพื้นฐานจน Top เลข ม.1-ม.6 แล้วสอบติดวิศวะ ลาดกระบัง

3.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.1

  การเริ่มต้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะเริ่มเรียน เนื้อหาที่ใช้พื้นฐานจากการเรียนในระดับประถมปลาย ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับ เส้นตรง มุมและการสร้าง,เลขยกกำลัง,เลขฐานสิบ,ความสัมพันธ์รูป 2 มิติ 3 มิติ ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว + โจทย์ปัญหา,กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (คู่อันดับและกราฟ) ,สถิติ 1 (แผนภูมิวงกลม),บัญญัติไตรยางค์ % ร้อยละ,อัตราส่วน,% ดอกเบี้ย

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ปรับพื้นฐานเลขยกกำลัง

 

4.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.2

   การเรียนช่วงกลางของมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะเริ่มเรียน เนื้อหา ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับปีทากอรัส เบื้องต้น,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่ 2 และ สมการราก) ,ปริซึม และ ทรงกระบอก(พื้นที่ผิว และ ปริมาตร) ,การแปลงทางเรขาคณิต(การหมุน สะท้อน เลื่อนทางขนาน ),สมบัติเลขยกกำลัง และพนุนาม ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับ ความเท่ากันทุกประการ,เส้นขนาน(ติวเข้มเทคนิค มุมและเส้นขนานอย่างยาก),การให้เหตุผลทางเรขาคณิต,สถิติ และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 

5.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.3

   การเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนอกการเรียนเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียนปกติแล้ว จะเป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4  ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว,การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง,สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง,ความคล้าย,กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง(พาราโบลา) และสถิติ ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร,วงกลมและการพิสูจน์เรขาคณิต,พีระมิด กรวย และทรงกลม,ความน่าจะเป็น และ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.3 ปรับพื้นฐานตรีโกณ ep.1

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.3 ปรับพื้นฐานตรีโกณ ep.2

6.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.4

 เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.4  ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับ เซต,ตรรกศาสตร์,เทคนิคแผนภาพเวนน์,สมเหตุสมผล,ระบบจำนวนจริง,การแก้สมการ+อสมการพหุนาม+ค่าสัมบูรณ์ ส่วนเทอม 2 จะเนื้อหา เมทริกซ์ และ ดีเทอร์มินันต์ det (แบบละเอียด),เรขาคณิตวิเคราะห์,ภาคตัดกรวย(แบบละเอียด),ความสัมพันธ์,ฟังก์ชัน,โดเมน,เรนจ์ ,เลขยกกำลัง

หมายเหตุ บางโรงเรียนมีการสอนเนื้อหาเอกซ์โปเนนเชียล,ลอการีทึม Log ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครูซุปเค มีสอนอยู่ในคอร์สสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.4 พื้นฐานเรื่องเซต

 

 

7.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.5-ม.6

  คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.5-ม.6 ครูซุปเคออกแบบหลักสูตรเรียน เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย(Entrance) TCAS โดยครอบคลุมเนื้อหา ลำดับ และอนุกรม,สถิติ ม.ปลาย (ควอร์ไทล์ฯ,การกระจาย,ค่ามาตราฐาน,โค้งปกติ) ,เลขยกกำลัง,เอกซ์โปเนนเชียล,ลอการิทึม Log,ตรีโกณมิติในวงกลม,ตรีโกณประยุกต์,กฎของ sin-cos,เวกเตอร์ 2 มิติ,เวกเตอร์ 3 มิติ,จำนวนเชิงซ้อน,จำนวนเชิงขั้ว,การนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่,ทวินาม,ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น,ลิมิตและความต่อเนื่อง,แคลคูลัส,อินทิเกรด และพื้นที่ปิดล้อม

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.5 เทคนิคแฟกทอเรียล

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 

8.ติวคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.6 TCAS#68 5 เล่ม คณิตสามัญ รูปแบบใหม่ ปี66 (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 แบบ A-level)  เน้นสอนตามแนวข้อสอบที่ตรงกับ A-level ปี66 มีโจทย์การบ้าน+เฉลยละเอียด ครบทุกข้อ โดย สแกน QR Code ทุกเล่ม 

 

ตัวอย่างวีดีโอการสอน สอบเข้าแพทย์ ศิริราช คณิตจากคะแนน 35 คะแนน เป็น 75 คะนน

 

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×