กลับสู่หน้าบทความ
6 คอร์สสอนสดออนไลน์!! สำหรับ ป.6 เข้า ม.1,ม.3 เข้า ม.4,และ TCAS#66 หรือ ม.4,ม.5 เพิ่มเกรดเทอม 2 ปี 65
 14 กรกฎาคม 2565 17:58:10

6 คอร์สสอนสด ติวคณิต เทอม 2 ปี 65 จากครูซุปเค

1. คอร์ส ป.6 ติวคณิตสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง All New Update !!!  สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ป.6 ในปีการศึกษา2565 ที่จะสอบเข้า ม.1 ในปีการศึกษา 2566 ตะลุยเทคนิคข้อสอบคณิตสอบเข้า ม.1 Update จากสนามต่างๆ เพื่อมุ่งสอบเข้า ม.1 กิ๊ฟเต็ด หรือ เพื่อใช้สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ

- Update ข้อสอบจากสนามต่างๆ เพื่อมุ่งสอบเข้า ม.1 กิ๊ฟเต็ด หรือ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
- ได้เทคนิคครบถ้วน เพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการสอบติด ที่หวังไว้
- รู้เทคนิคในการทำข้อสอบจริง ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ และการเตรียมตัวสอบ

เรียนทุกวันอาทิตย์ 6 พ.ย.65 - 5 ก.พ. 66 เรียน 13 ครั้ง (32 ชั่วโมง 30 นาที) หยุดปีใหม่ อาทิตย์ที่ 1 ม.ค.66 ผ่าน   ZOOM ดูแลใกล้ชิด

2.คอร์สติวคณิตโค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดล MWIT , กำเนิดวิทย์ KVIS รอบ1 ปี65 เพื่อ ปี66 สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา2565 ที่ต้องสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดล MWIT , กำเนิดวิทย์ KVIS ในปีการศึกษา 2566 ครูซุปเค Update ข้อสอบ คณิตที่ออกสอบ ร.ร. มหิดลฯ + และ ร.ร.กำเนิดวิทย์ ปีล่าสุด และ เก็งข้อสอบที่น่าจะออกในปีนี้

- รู้เทคนิคในการทำข้อสอบจริง ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ
- ได้เทคนิคครบถ้วน เพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการสอบติด ที่หวังไว้
- Update ข้อสอบที่ออกปีล่าสุด + เก็งข้อสอบที่น่าจะออกในปีนี้

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 3-7 ต.ค.65 เวลา 09:00-12:00 น. เรียน 5 ครั้ง (15 ชั่วโมง) ผ่าน  Facebook ​Live กลุ่มปิด

3. คอร์สติวคณิตโค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มุ่ง - ตรง – เตรียม ปี65 เพื่อ ปี66 สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา2565 ที่ต้องสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ในปีการศึกษา 2566 ครูซุปเค Update ข้อสอบ คณิตเตรียมอุดมของจริง ที่ออกไปเมื่อ มี.ค.65 และเก็งข้อสอบ เพื่อสอบเข้า เตรียมอุดมฯ ปี 66 ด้วยข้อสอบใหม่ๆ ในรอบปีนี้
- Update ข้อสอบเตรียมอุดมของจริงที่ออกเมื่อ มี.ค.65
- เก็งข้อสอบ เพื่อสอบเข้า เตรียมอุดมฯ ปี66 ด้วยข้อสอบใหม่ๆ ในรอบปีนี้
- รู้แนวข้อสอบจริง ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 10-14 ต.ค.65 เวลา 09:00-12:00 น. เรียน 5 ครั้ง (15 ชั่วโมง) ผ่าน Facebook ​Live กลุ่มปิด

4. ติวคณิตม.4 เทอม 2 ปี65 สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.4 ในปีการศึกษา2565 นี้ ที่เรียนโรงเรียนห้องปกติ หรือ ห้องกิ๊ฟเต็ด เนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ เทคนิค ผลคูณคาร์ทีเชียน , โดเมน และ เรน , กราฟค่าสมบูรณ์ , กราฟอสมการ , อินเวอร์สของความสัมพันธ์
- เด็ก ม.4 ที่ต้องการเพิ่มคะแนนในโรงเรียน และ ต้องการเตรียมความรู้ ม.4 ให้แน่นก่อนเปิดเทอม
- เด็กที่ต้องการมีพื้นฐาน ม.ปลายที่แม่น และ เข้าใจแบบรู้ลึก รู้จริง
- เด็กที่ต้องการเรียนเทคนิค และ โจทย์ที่เนือชั้นกว่าการเรียนปกติในโรงเรียน
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 3-14 ต.ค.65 เวลา 13:30-16:30 น. เรียน 10 ครั้ง (30 ชั่วโมง) ผ่าน Facebook ​Live กลุ่มปิด

5. ติวคณิต ม.5 เทอม 2 ปี65 สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.5 ในปีการศึกษา2565 นี้ ที่เรียนโรงเรียนห้องปกติ หรือ ห้องกิ๊ฟเต็ด เนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้ ประกอบด้วยสถิติ (หลักสูตรใหม่) ควอร์ไทล์ฯ , การกระจาย , ค่ามาตรฐาน , โค้งปกติ

- เด็ก ม.5 ที่ต้องการเพิ่มคะแนนในโรงเรียน และ ต้องการเตรียมความรู้ ม.5 ให้แน่นก่อนเปิดเทอม
- เด็กที่ต้องการเข้าใจแบบลึกซึ้งในทุกๆ การพิสูจน์ และสามารถจำสูตรยากเข้าสู่สมองทันที
- เด็กที่ต้องการเรียนเทคนิค และ โจทย์ที่เนือชั้นกว่าการเรียนปกติในโรงเรียน

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 3-14 ต.ค.65 เวลา 17:30-20:30 น. เรียน 10 ครั้ง (30 ชั่วโมง) ผ่าน Facebook ​Live กลุ่มปิด

6. คอร์สคณิต ติวโค้งสุดท้าย TCAS 5+5 ปี65 เพื่อ ปี66 สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.6 ในปีการศึกษา2565 ที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 เนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้ แนวข้อสอบใหม่ ที่เปลี่ยนแนวอย่างสิ้นเชิง รูปแบบใหม่ A-level
- สอนตรงตามแนว ข้อสอบใหม่ ที่เปลี่ยนแนวอย่างสิ้นเชิง รูปแบบใหม่ A-level
- ข้อสอบแนวใหม่ เน้นโจทย์ปัญหาในชีวิตจริง ไม่เน้น คิดเลขถึก เจาะลึกนิยาม
- ประหยัดเวลา ใช้เวลาสั้น กระชับ รู้เทคนิคในการทำข้อสอบแนว Speed Test ได้ทันเวลา

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 17-28 ต.ค.65 เวลา 17:30-20:30 น. เรียน 10 ครั้ง (30 ชั่วโมง) ผ่าน Facebook ​Live กลุ่มปิด

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×