กลับสู่หน้าบทความ
ติวคณิตออนไลน์ สรุปเนื้อหา พร้อมฝึกทำโจทย์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ประถมปลาย ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยวางแผนการเรียนเลขกับครูซุปเค
 25 พฤษภาคม 2565 23:23:13

ผู้ปกครองหลายท่าน ตั้งคำถามและปรึกษากับครูซุปเค  "ทำอย่างไรให้ลูกชอบวิชาเลข?" ทุกวันนี้ พอคุยกับลูก ลูกชอบบอกว่า เรียนเลขแล้วไม่เข้าใจ   หรือเข้าใจแต่พอไปทำโจทย์เลขก็ทำไม่ได้ คะแนนวิชาเลขที่โรงเรียนไม่ดี  เลยรู้สึกไม่ชอบวิชาเลข ผู้ปกครองควรจะทำอย่างไรดี..

ความคิดนี้อาจส่งผลให้นักเรียนเกลียดวิชาเลขถาวรซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่ง ครูซุปเคจึงได้คิดค้นออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเพลง เพื่อให้น้องๆเปิดใจกับวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้ง ครูซุปเคสอนเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจากง่ายไปหายาก มีการทดสอบ ติดตามผลการสอบ พร้อมให้คำแนะนำ  พอนักเรียนเริ่มเข้าใจ ทำโจทย์ได้ คะแนนสอบในโรงเรียนเริ่มดีขึ้น ก็จะทำให้กลับมาชอบวิชาเลขอีกครั้ง นักเรียนบางคนรักเลขจนถึงขนาดเตรียมตัวเพื่อสอบเข้า สอบแข่งขัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปลายหรือ ม.ต้น เลยทีเดียว ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปีครูซุปเค ทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก ท้าทาย เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง ครูซุปเคมีการเปิดสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6 นอกจากนั้นแล้ว เพื่อความสะดวก ทางครูซุปเค มี 4 ช่องทางการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียน ช่องทางที่ 1 การเรียนในรูปแบบคอร์สสอนสด (SupK Live Class) จะมีการเปิดสอนใหม่ตลอดทั้งปี สำหรับคอร์ส เทอม 2 ปี ตอนนี้เหลือเปิดคอร์สสดออนไลน์ 3 คอร์ส คลิกเพื่อดูรายละเอียด  ช่องทางที่ 2 การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่สาขาสีลม(SupK Self) เป็นคอร์สเรียนที่ครูซุปเค ตั้งใจให้นักเรียนมานั่งเรียนที่สาขาเท่านั้น เพื่อประสิทธิผลในการเรียน ช่องทางที่ 3  การเรียนออนไลน์(SupK Online) เป็นการเรียนแบบไร้รอยต่อ ทั้งเรียนได้จากที่บ้าน หรือเข้ามาเรียนที่สาขาสีลม ช่องทางที่ 4 การเรียนผ่านระบบ Aurum (Self@Aurum) เป็นการเรียนผ่านระบบ Aurum  ของเคมี อ.อุ๊  มีรายละเอียดดังนี้

1.เริ่มติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ป.4-ป.5 

   การเริ่มกวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ป.4-ป.5 นักเรียนสามารถมาติวคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปเพิ่มเกรด ในโรงเรียน โดยจะเริ่มเรียน เทอม 1 หรือเทอม 2 ก็ได้ เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นเรียนปรับพื้นฐาน จำนวนเต็ม , เศษส่วน + ทศนิยม , ห.ร.ม. + ค.ร.น. , สมการ และ ร้อยละ ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป เมื่อเรียนจบแล้ว ครูซุปเค เชื่อว่า นักเรียนจะตกหลุมรักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

 

เพลงจำนวนเฉพาะ (เลข Prime) เพื่อให้น้องๆที่ไม่ชอบเลข เปิดใจกับวิชาเลขอีกครั้ง

 

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง ห.ร.ม. พื้นฐาน

 

2.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ป.6

    เมื่อเริ่มเข้าสู่ชั้น ป.6 นักเรียนหลายคนเจอปัญหา การเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไม่เข้าใจ และนักเรียนอีกหลายคน เริ่มต้นเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้นครูซุปเค ได้ออกแบบคอร์สเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 แบ่งเป็นเทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเป็นการสอนเนื้อหา ห.ร.ม.+ค.ร.น.,เศษส่วน,ทศนิยม,ร้อยละและอัตราส่วน, แบบรูป ส่วนเทอม 2 จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล(แผนภูมิวงกลม&โจทย์ปัญหา) ,รูปเรขาคณิตสามมิติ (แนะนำรูปทรง 3 มิติ & รูปคลี่), ปริมาตร และโจทย์ปัญหา ,ความยาวพื้นที่ (รูปสามเหลี่ยม&รูปหลายเหลี่ยม & วงกลม) เมื่อเรียนจบทั้ง 2 เทอมแล้ว ครูซุปเค เชื่อว่า นักเรียนจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่เพียงพอกับการเตรียมเพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังๆ แบบภาคปกติ และนำความรู้ไปใช้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี 1 

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 เรื่องบัญญัติไตรยางค์ วิธีจริง + วิธีลัด + การพิสูจน์

 

วีดีโอจากเด็กที่สอบตกเลขตั้งแต่ ป.1-ป.6 เริ่มติวปรับพื้นฐานจน Top เลข ม.1-ม.6 แล้วสอบติดวิศวะ ลาดกระบัง

3.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.1

  การเริ่มต้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะเริ่มเรียน เนื้อหาที่ใช้พื้นฐานจากการเรียนในระดับประถมปลาย ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับ เส้นตรง มุมและการสร้าง,เลขยกกำลัง,เลขฐานสิบ,ความสัมพันธ์รูป 2 มิติ 3 มิติ ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว + โจทย์ปัญหา,กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (คู่อันดับและกราฟ) ,สถิติ 1 (แผนภูมิวงกลม),บัญญัติไตรยางค์ % ร้อยละ,อัตราส่วน,% ดอกเบี้ย

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ปรับพื้นฐานเลขยกกำลัง

 

4.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.2

   การเรียนช่วงกลางของมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะเริ่มเรียน เนื้อหา ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับปีทากอรัส เบื้องต้น,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่ 2 และ สมการราก) ,ปริซึม และ ทรงกระบอก(พื้นที่ผิว และ ปริมาตร) ,การแปลงทางเรขาคณิต(การหมุน สะท้อน เลื่อนทางขนาน ),สมบัติเลขยกกำลัง และพนุนาม ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับ ความเท่ากันทุกประการ,เส้นขนาน(ติวเข้มเทคนิค มุมและเส้นขนานอย่างยาก),การให้เหตุผลทางเรขาคณิต,สถิติ และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 

5.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.3

   การเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนอกการเรียนเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียนปกติแล้ว จะเป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4  ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว,การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง,สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง,ความคล้าย,กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง(พาราโบลา) และสถิติ ส่วนเทอม 2 จะเรียนเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร,วงกลมและการพิสูจน์เรขาคณิต,พีระมิด กรวย และทรงกลม,ความน่าจะเป็น และ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.3 ปรับพื้นฐานตรีโกณ ep.1

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.3 ปรับพื้นฐานตรีโกณ ep.2

6.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.4

 เริ่มต้นการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.4  ครูซุปเคออกแบบหลักสูตร เทอม 1 และ เทอม 2 โดย เทอม 1 จะเรียนเกี่ยวกับ เซต,ตรรกศาสตร์,เทคนิคแผนภาพเวนน์,สมเหตุสมผล,ระบบจำนวนจริง,การแก้สมการ+อสมการพหุนาม+ค่าสัมบูรณ์ ส่วนเทอม 2 จะเนื้อหา เมทริกซ์ และ ดีเทอร์มินันต์ det (แบบละเอียด),เรขาคณิตวิเคราะห์,ภาคตัดกรวย(แบบละเอียด),ความสัมพันธ์,ฟังก์ชัน,โดเมน,เรนจ์ ,เลขยกกำลัง

หมายเหตุ บางโรงเรียนมีการสอนเนื้อหาเอกซ์โปเนนเชียล,ลอการีทึม Log ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครูซุปเค มีสอนอยู่ในคอร์สสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.4 จุดหลอก เรื่อง ผลบวกสมาชิกเซต

 

 

7.ติวคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  ม.5-ม.6

  คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.5-ม.6 ครูซุปเคออกแบบหลักสูตรเรียน เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย(Entrance) TCAS โดยครอบคลุมเนื้อหา ลำดับ และอนุกรม,สถิติ ม.ปลาย (ควอร์ไทล์ฯ,การกระจาย,ค่ามาตราฐาน,โค้งปกติ) ,เลขยกกำลัง,เอกซ์โปเนนเชียล,ลอการิทึม Log,ตรีโกณมิติในวงกลม,ตรีโกณประยุกต์,กฎของ sin-cos,เวกเตอร์ 2 มิติ,เวกเตอร์ 3 มิติ,จำนวนเชิงซ้อน,จำนวนเชิงขั้ว,การนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่,ทวินาม,ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น,ลิมิตและความต่อเนื่อง,แคลคูลัส,อินทิเกรด และพื้นที่ปิดล้อม

ตัวอย่างวีดีโอ การสอน คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 

8.ติวคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.6 TCAS#67 5 เล่ม คณิตสามัญ รูปแบบใหม่ ปี66 (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 แบบ A-level)  เน้นสอนตามแนวข้อสอบที่ตรงกับ A-level ปี66 มีโจทย์การบ้าน+เฉลยละเอียด ครบทุกข้อ โดย สแกน QR Code ทุกเล่ม 

 

ตัวอย่างวีดีโอการสอน

 

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×