ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา

คอร์ส ป.6 เทอม1

คอร์ส ป.6 เทอม2

คอร์ส ม.1 เทอม 1 ปี 67 แบบกิ๊ฟเต็ด (เรียนตามหลังรอบสด 3 วัน)

คอร์ส สด ม.1 เทอม 1 ปี 67 ( แบบกิ๊ฟเต็ด ) เรียนผ่าน Zoom All New Update

คอร์ส ม.1 เทอม1 (แบบมาตรฐานละเอียด)

คอร์ส ม.1 เทอม 2 เล่ม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)

คอร์ส ม.1 เทอม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)

คอร์ส ม.2 เทอม 1 ปี 67 (เรียนตามหลังรอบสด 3 วัน)

คอร์ส ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบท พีทาโกรัส part 1 series1.2 C+

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่สองและสมการราก series1.1C+ )

ปริซึม และ ทรงกระบอก พื้นที่ผิวและปริมาตร series 1.3 C+

การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน การสะท้อน เลื่อนแกนทางขนาน series1.1D+

สมบัติของเลขยกกำลัง (เลขยกกำลัง part ii series1.1C+ )

เอกนาม พหุนาม part i series1.1C พหุนาม การหารของพหุนาม part ii series2.1C+

PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.2 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)

คอร์ส ม.2 ความเท่ากันทุกประการ series1.1D+

คอร์ส ม.2 เทอม2 ติวเข้ม เทคนิค ม.ต้น มุม และ เส้นขนาน อย่างยาก

คอร์ส ม.2 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต series1.1A+

คอร์ส ม.2 เทอม2 สถิติ series1.1A+

PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.2 เทอม2 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)

PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.3 เทอม1

คอร์ส ม.3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (พาราโบลา)

คอร์ส ม.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

คอร์ส ม.3 ความคล้าย , สามเหลี่ยมคล้าย

คอร์ส ม.3 สถิติ

คอร์ส ม.3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และ โจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง

คอร์ส ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.3 เทอม2

คอร์ส ม.3 ความน่าจะเป็น

คอร์ส ม.3 จำนวนจริง series1.1G+ (กรณฑ์ที่สอง Part2)

คอร์ส ม.3 ทฤษฏีบท พีทาโกรัส part 3

คอร์ส ม.3 พีระมิด กรวย และ ทรงกลม

คอร์ส ม.3 ระบบสมการ

คอร์ส ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คอร์ส ม.3 วงกลม และ การพิสูจน์เรขาคณิต

คอร์ส ม.3 เศษส่วนพหุนาม และ โจทย์ปัญหาเศษส่วนพหุนาม

คอร์ส ม.3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คอร์ส ม.4 เทอม 1 ปี 67 (เรียนตามหลังรอบสด 3 วัน )

คอร์ส ติวสอบ SUM เด็กเตรียมอุดม คณิคกลางภาค ม.4 เทอม1

คอร์ส ม.4 เทอม1 ปี67 (สำหรับนักเรียนที่มีคูปองส่วนลด 2000บาท )

คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส1 พื้นฐาน เซต, ตรรกศาสตร์, การประยุกต์เบื้องต้น เซต, ตรรกศาสตร์

คอร์ส สด ม.4 เทอม 1 ปี 67 เรียนผ่าน FB LIVE กลุ่มปิด

ติวข้อสอบคณิต ม.4 เทอม 1 Formative 1 เตรียมอุดม

คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส2 ระบบจำนวนจริง

คอร์ส ม.4 เทอม 2 เฟส 2 เมทริกซ์ และ ดีเทอร์มินันต์ det (แบบละเอียด)

คอร์ส ม.4 เทอม2 เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย แบบมาตรฐาน(สอนละเอียด)

คอร์ส ม.4 เทอม2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน

คอร์ส Expo & Log ม.5 (เรียนตั้งแต่ ม.4 ได้)

คอร์ส Sup'kMO ติวสอบคณิต For1 ม.4 เทอม2 เด็กเตรียมอุดม

คอร์สม.5 - ม.6 ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย)

คอร์ส ม.5 - ม.6 ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'kMO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติศาสตร์ ม.ปลาย

คอร์ส ม.5 - ม.6 ตรีโกณมิติในวงกลม , ตรีโกณประยุกต์ , กฎของ sin-cos

คอร์ส ม.5 - ม.6 เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ

คอร์สม.5 - ม.6 จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว

คอร์ส คณิต ม.ปลาย หลักการนับ & ความน่าจะเป็น , ทวินาม

คอร์ส ม.6 - คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น)

คอร์ส ม.5 หรือ ม.6 (ลิมิตและความต่อเนื่อง ,แคลคูลัส, อินทิเกรต) New Update

คอร์ส Math Inter Sup'k SAT (All New Update)

    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranch}}
SupK Self
SupK Self
{{/isSelfBranch}} {{#isSelfOnline}}
SupK Online
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×