กลับสู่หน้าบทความ
สำหรับเด็ก ม.6 เตรียมตัวสอบ TCAS ติวคณิตศาสตร์ประยุกต์1 รูปแบบใหม่ A-level "เข้มข้น กระชับ ตรงแนว ประหยัดเวลาในการอ่านเอง"
 01 มิถุนายน 2565 10:53:46

สำหรับนักเรียน ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS ครูซุปเคได้ออกแบบและสอนคอร์ส TCAS ใหม่โดยการเน้นการทำข้อสอบจริง และมีข้อสอบมากพอให้นักเรียนลองใช้ฝึกทำ นั่นแปลว่า นักเรียนที่เรียนคอร์สนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่านเอง , เพิ่มความคล่องในการทำข้อสอบให้ทันเวลา และ เพิ่มโอกาสสอบติด โดยไม่ต้องเสียเวลาทำข้อสอบเก่า ที่บางเนื้อหาตัดออกจากหลักสูตรไปแล้ว โดยข้อสอบ คณิตสามัญ รูปแบบใหม่ ปี68 (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 แบบ A-level) คือ ข้อสอบที่ออกตาม หลักสูตรใหม่ ยึดตามแบบเรียนเล่มใหม่ ประกอบด้วย
i) เล่มคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ii) เล่มคณิตเพิ่มเติม

คำว่า “ประยุกต์” นั้น แปลว่า “ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง”ดังนั้น รูปแบบข้อสอบแนวใหม่ จึงมีลักษณะดังนี้
1. ชอบออกเป็นโจทย์ปัญหายาวๆ อ้างอิงสถานการณ์จริง เช่น ในบทเรื่องความน่าจะเป็น ก็จะออกข้อสอบ ให้หาจำนวนวิธีการนั่งแบบเว้นระยะห่าง แบบมี social distance

2. เน้นเจาะลึกนิยาม เพื่อการรู้ลึก รู้จริงทำให้เด็กๆ เอาความรู้ ไปประยุกต์ในระดับ มหาวิทยาลัยได้

3. ไม่เน้นคิดเลขถึก ดังนั้น ช้อย จะติดในรูป เลขยกกำลัง , แฟกทอเรียล แค่น้องเข้าใจวิธีการคำนวณ ก็หาคำตอบได้แล้ว

4. ออกไม่เกินหลักสูตรแน่นอน แต่จะชอบออกหัวข้อที่ไม่เคยออก เช่น เรื่องกราฟตรีโกณ ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยออกมา20ปี แต่ข้อสอบยุคใหม่ ก็ออก 2ปี ติดกันแล้ว การหาทำข้อสอบแนว A-level จากที่ใดได้บ้าง

1. แนวข้อสอบที่ตรงกับ A-level ปี68
คือ ข้อสอบคณิตสามัญ ปี64-66 และ ข้อสอบPAT1 ปี64-66 ซึ่งประธานการออกข้อสอบ คือ ทปอ. เป็นประธานเดียวกันกับปี67 (ส่วนข้อสอบ ปีก่อนๆ ถึง ปี63 เป็นข้อสอบแนวเก่า มีบางหัวข้อตัดออกไปแล้ว แต่การทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี ก็ดีกว่า ไม่ทำอะไรแน่นอน)

คอร์สTCAS Update ปี67 เพื่อ ปี68 มีทั้งหมด 5 เล่ม
- สอนตรงตามแนวข้อสอบที่เปลี่ยนใหม่แบบ A-Level
- เน้นโจทย์ปัญหาในชีวิตจริง ไม่เน้นคิดเลขถึก เจาะลึกนิยาม

- ขยี้โจทย์ตรงจุด เก็งแม่น เน้นผลลัพธ์

- รู้เทคนิคทำข้อสอบแนว  Speed Test ได้ทันเวลา

- ประหยัดเวลา กระชับ ตรงประเด็น
สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม

คอร์สTCAS Update ปี67 เพื่อ ปี68 เล่ม1 

(เพื่อใช้สอบคณิตสามัญเลขยาก หลักสูตรใหม่ แบบ Alevel)
เนื้อหาในคอร์สนี้
เซต
ตรรกศาสตร์
ระบบจำนวนจริง
ทฤษฎีจำนวน
เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย

คอร์สTCAS Update ปี67 เพื่อ ปี68 เล่ม2 
(เพื่อใช้สอบคณิตสามัญเลขยาก หลักสูตรใหม่ แบบ Alevel)
เนื้อหาในคอร์สนี้
ความสัมพันธ์ & ฟังก์ชัน
เมทริกซ์ & det
Expo & log

คอร์สTCAS Update ปี67 เพื่อ ปี68 เล่ม3 
(เพื่อใช้สอบคณิตสามัญเลขยาก หลักสูตรใหม่ แบบ Alevel)
เนื้อหาในคอร์สนี้
ฟังก์ชันตรีโกณ + การประยุกต์
เวกเตอร์
จำนวนเชิงซ้อน

คอร์สTCAS Update ปี67 เพื่อ ปี68 เล่ม4 
(เพื่อใช้สอบคณิตสามัญเลขยาก หลักสูตรใหม่ แบบ Alevel)
เนื้อหาในคอร์สนี้
ลำดับ อนุกรม
ดอกเบื้ยแบบยาก
ลิมิต , แคลคูลัส , อินทิเกรต

คอร์สTCAS Update ปี67 เพื่อ ปี68 เล่ม5
(เพื่อใช้สอบคณิตสามัญเลขยาก หลักสูตรใหม่ แบบ Alevel)
เนื้อหาในคอร์สนี้
การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ความน่าจะเป็น
สถิติ
ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น

มีโจทย์การบ้าน+เฉลยละเอียด ครบทุกข้อ โดย สแกน QR Code ทุกเล่ม

 

 

 

ตัวอย่างวีดีโอการสอน
ติวคณิต TCAS กับครูซุปเค เข้าคณะแพทย์ ศิริราช  จาก 30 คะแนน เป็น 75 คะแนน ภายใน 1 เดือน

 

น้องภูมิ คะแนนเต็ม100% คณิตประยุกต์1 A-Level TCAS67

 

2. สมัคร คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย คณิตสามัญประยุกต์A-level ตะลุย 10 ฉบับ โดย ครูSupK คอร์สนี้ ครูSupK ได้ออกข้อสอบ
ใหม่ทั้ง 10 ฉบับ โดยตรงกับหลักสูตรใหม่ ที่เปลี่ยนแนวอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ
- เน้นโจทย์ปัญหาในชีวิตจริง
- ไม่เน้นคิดเลขถึก
- เจาะลึกนิยาม
- เน้นหัวข้อที่ไม่เคยออกที่กำลังเป็นแนวโน้มข้อสอบใหม่
- ตัดหัวข้อที่ไม่เคยออกทิ้งไป

ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีข้อสอบแนวใหม่ เพื่อใช้ฝึกทำ ครบ 10 ปี
(หากรวมกับข้อสอบจริง อีก 4 ฉบับ ก็จะถือว่า นักเรียนจะมีข้อสอบ 14 ฉบับ ใช้ฝึกทำ) นั่นแปลว่า นักเรียนที่เรียนคอร์สนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่านเอง , เพิ่มความคล่องในการทำข้อสอบให้ทันเวลา และ เพิ่มโอกาสสอบติด โดยไม่ต้องเสียเวลาทำข้อสอบเก่า ที่บางเนื้อหาตัดออกจากหลักสูตรไปแล้ว

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×