กลับสู่หน้าบทความ
คอร์สติวคณิตสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ MWIT ปี 68
 26 พฤษภาคม 2567 14:42:38

    โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําระดับนานาชาติจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นํา และมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง ทางเว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/     

    สิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบเข้า มหิดลฯ (mwit)

  1. ศึกษาข้อมูลสอบเข้า ม.4 ของแต่ละโครงการฯ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร
  2. คำนวณผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ม.1 และ ม.2) = 3.00

        2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกวิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00

        2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00           

           (ทุกตัวที่รหัสขึ้นต้น ว.)

        2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00                           

        (ทุกตัวที่รหัสขึ้นต้น ค.)

    การสอบจะแบ่ง เป็น 2 รอบ

       สอบรอบแรก                           ประมาณ เดือน พศฤจิกายน ของทุกปี

       ประกาศผลสอบรอบแรก         ประมาณ เดือน ธันวาคม ของทุกปี

       สอบรอบสอง                           ประมาณ เดือน มกราคม ของทุกปี

       ประกาศผลสอบรอบสอง         ประมาณ เดือน มีนาคม ของทุกปี

    จำนวนข้อสอบ ของ มหิดลฯ  (mwit) ปีการศึกษา 2567

       ▶ Part 1                 มี 8 ข้อ                   ข้อละ 3 คะแนน

       ▶ Part 2               มี 8 ข้อ                   ข้อละ 4 คะแนน

       ▶ Part 3               มี 4 ข้อ                   ข้อละ 6 คะแนน

       ▶ Patr 4               Unseen มี 11 ข้อ        (คะแนนแล้วแต่ข้อ)

                        ตารางสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยาณุสรณ์ (mwit)

                  สอบรอบแรก ณ วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

                          ตารางสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยาณุสรณ์ (mwit)

        สอบรอบสอง ณ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 (ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต)

 

ตัวอย่างคลิปวีดีโอการติวคณิตสอบเข้า  ม.4  MWIT ของครูซุปเค
เรื่อง เทคนิค สมการกำลังสอง

เรื่อง เทคนิค เลขฐาน & Literacy

เรื่อง เทคนิคจำนวนจุดตัดMAX


 

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×