ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา

คอร์ส Basic ปรับพื้นฐานคณิต ประถมปลาย

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม2 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)

คอร์ส ม.1 เทอม 2 เล่ม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแก้สมการกำลังสอง part i series1.1C+

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแปรผัน series1.1C+

คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส1 พื้นฐาน เซต, ตรรกศาสตร์, การประยุกต์เบื้องต้น เซต, ตรรกศาสตร์

คอร์ส ม.4 เทอม 2 เฟส 2 เมทริกซ์ และ ดีเทอร์มินันต์ det (แบบละเอียด)

คอร์ส ม.4 เทอม2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน

คอร์ส Expo & Log ม.5 (เรียนตั้งแต่ ม.4 ได้)

คอร์สม.5 - ม.6 ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย)

คอร์ส ม.5 - ม.6 ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'kMO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ

คอร์สม.5 - ม.6 จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว

    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranch}}
SupK Self
SupK Self
{{/isSelfBranch}} {{#isSelfOnline}}
SupK Online
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×