ระดับชั้น:
เลื่อน ทางซ้าย หรือ ขวาเพื่อดูระดับการศึกษา

คอร์ส ม.1 เทอม 1 ปี 67 แบบกิ๊ฟเต็ด (เรียนตามหลังรอบสด 3 วัน)

คอร์ส สด ม.1 เทอม 1 ปี 67 ( แบบกิ๊ฟเต็ด ) เรียนผ่าน Zoom All New Update

คอร์ส ม.1 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส Sup'kMO พหุนาม & สมการพหุนามกำลังสูง สำหรับ ม.1 เทอม1 บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด

คอร์สคณิต ม.1 เทอม2 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส เปิดโลกเรขาคณิต ม.1 กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส ม.4 เทอม 1 ปี 67 (เรียนตามหลังรอบสด 3 วัน )

คอร์ส สด ม.4 เทอม 1 ปี 67 เรียนผ่าน FB LIVE กลุ่มปิด

คอร์ส Expo & Log ม.5 (เรียนตั้งแต่ ม.4 ได้)

คอร์ส Sup'kMO เซต ม.4 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ม.4 เทอม1 ตรรกศาสตร์ กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ระบบจำนวนจริง กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ติวเมตริกซ์กิ๊ฟเต็ด(สำหรับเด็กเตรียมอุดมฯ)

คอร์ส Sup'kMO ความสัมพันธ์ ม.4 กิ๊ฟเต็ด

คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน ม.4 กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (ฟังก์ชันภาคคำนวณ)

คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย กิ๊ฟเต็ด (New Update)

คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (ฟังก์ชัน ภาคพิสูจน์ แบบยาก)

คอร์สม.5 - ม.6 ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย)

คอร์ส ม.5 - ม.6 ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'kMO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)

คอร์ส ม.5 - ม.6 เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ

คอร์สม.5 - ม.6 จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว

    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranch}}
SupK Self
SupK Self
{{/isSelfBranch}} {{#isSelfOnline}}
SupK Online
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{/isDvd}} {{#isSelfAtAurum}}
Self@Aurum
{{/isSelfAtAurum}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×