กลับสู่หน้าบทความ
เตรียมตัวสอบคณิต สพฐ. ม.ต้น รอบ 2 กับครูSupK ทางลัดเพิ่ม Port สอบเข้า ม.4 กำเนิดวิทย์ หรือห้องกิ๊ฟเต็ดของโรงเรียนดัง
 20 กุมภาพันธ์ 2566 09:10:41

น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ม.ต้น รู้ไหมครับ ว่าการเข้าสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ม.ต้น เป็นการสอบที่สำคัญ ซึ่งด้วยข้อสอบที่มาตรฐานนี้ นอกจากจะช่วยให้น้องๆ ได้พัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้เก่งขึ้น ยังสามารถเก็บเป็น Port ในการยื่นสอบเข้า ม.4 กำเนิดวิทย์ รอบ2 หรือห้องกิ๊ฟเต็ดของโรงเรียนดังๆ ได้อีกด้วย ถ้าน้องๆสามารถสอบผ่าน สพฐ. ม.ต้น รอบ 2 ก็จะได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าค่ายที่เขาใหญ่ ซึ่งค่ายนี้น้องๆ จะได้เจอเพื่อนเด็กเก่งมากมาย และได้รับการติวเสริมความรู้เพิ่มเติมด้วย ก่อนปิดค่ายเขาใหญ่ก็จะมีการสอบคัดตัวจริงเพื่อไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่ต่างประเทศ โดยน้องๆ ที่ได้เป็นตัวจริงจะได้เดินไปแข่งขันที่ต่างประเทศ (แข่งช่วง ก.ค. – พ.ย.) เช่น สอบ WYMIC (เจ้าภาพจะเวียนประเทศกันไป), บางปีจะมีสอบ SMO ที่จีน หรือบางปีจะมีสอบ ITMO (เจ้าภาพจะเวียนประเทศกันไป) การเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ม.ต้น ควรรู้อะไรบ้าง วันนี้ ครูซุปเคจะมาเล่าให้ฟัง

1.รู้ปฏิทินการสอบแข่งขัน 

              –   คณิต สพฐ. ม.ต้น รอบ 1 สอบ ประมาณ กลาง กุมภาพันธ์ 

(รับสมัคร กลาง ธันวาคม , สมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่เท่านั้น)

              –   คณิต สพฐ. ม.ต้น รอบ 2 สอบ ประมาณ ต้น เมษายน

   หมายเหตุ แต่ละปีจะไม่เหมือนกัน น้องๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://imso.obec.go.th)

2. รู้รูปแบบข้อสอบ

    ข้อสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ม.ต้น รอบ 1 ในแต่ละปีจะออกไม่ยาก ไม่เกินความรู้ ม.ต้น ดังนั้นน้องๆ เรียนคอร์สติวคณิตขั้นเทพครู SupK รหัสคอร์ส SUP3301 และ SUP3302 ก็เพียงพอครับ

       –  ให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

       –   จำนวนข้อสอบ 30 – 35 ข้อ  (แต่ละปีมีจำนวนข้อไม่ได้เท่ากัน)

       –   ข้อสอบมีทั้ง แบบช้อย และ เติมคำตอบ

       –   *มีข้อสอบคณิตศาสตร์ แต่โจทย์เป็นภาษาอังกฤษทุกปี ปีละ 5 – 10 ข้อ

3.รู้จำนวนข้อสอบในแต่ละเนื้อหา  (อ้างอิงตามข้อสอบปีล่าสุด)

เนื้อหา จำนวนข้อ
เลขยกกำลัง 2 ข้อ
เทคนิค พหุนาม แบบยาก 5 ข้อ
ทฤษฎีจำนวน 5 ข้อ
สมการ , สมการพหุนาม และ สมการเศษส่วนพหุนาม แบบยาก 4 ข้อ
ระบบสมการหลายตัวแปร 1 ข้อ
ลำดับและอนุกรม 1 ข้อ
สถิติ ม.ต้น 2  ข้อ
ความน่าจะเป็น 2  ข้อ
เรขาคณิต  (ออกเยอะ ยาก เป็นบทสำคัญ) 8 ข้อ
รวม 30 ข้อ

หมายเหตุ :  จริงๆแล้ว ข้อสอบ สพฐ. ม.ต้น รอบ1  ออกครบทุกเรื่องของ ม.ต้น ในแต่ละปีจะเน้นไม่เหมือนกัน     เช่น บางปีออกโจทย์ปัญหาร้อยละด้วย แต่ถ้านักเรียนมีเวลาน้อย 4 เรื่องที่ออกเยอะและควรเน้น คือ เรขาคณิต , เทคนิคพหุนามแบบยาก , สมการ , ทฤษฎีจำนวน

4.รู้แนวข้อสอบจริง   ตัวอย่างข้อสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ม.ต้น รอบ 1 ที่ครูSupK ได้สอนให้นักเรียนรู้ก่อนไปสอบจริง

  1. (ปี2566) ข้อสอบ แนวทฤษฎีจำนวน

กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้  $\frac{{{n}^{5}}+3}{n+3}$  เป็นจำนวนเต็ม

ถ้า $\frac{{{n}^{5}}+3}{n+3}\le 1000$  แล้ว จงหาค่าสูงสุดของ $\frac{{{n}^{5}}+3}{n+3}$

ตอบ  391

ตัวอย่างวีดีโอทดลองเรียน+เฉลยละเอียดข้อนี้ พร้อมเทคนิคจากครูSupK 

 

  1. (ปี2563) ข้อสอบ แนวทฤษฎีจำนวน

ถ้า x , y เป็นจำนวนนับที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ต่อไปนี้

              (1)  ตัวหารร่วมมากของ x และ y คือ 6

              (2)  \[{{x}^{2}}+xy\text{ }=\text{ }288\]

แล้ว x + y มีค่าเท่าใด

ตอบ  48

  1. (ปี2566) ข้อสอบ แนวสถิติ ม.ต้น

กำหนดให้ นักเรียนสี่คน  มีนักเรียนสองคนที่มีน้ำหนักเท่ากัน และ มีน้ำหนักมากกว่าสองคนที่เหลือ

พิจารณาข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนทั้งสี่คน พบว่า พิสัย  ฐานนิยม และ มัธยฐาน มีค่าเท่ากับ 6 , 46 , 45

ตามลำดับ  จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนทั้งสี่คนนี้

ตอบ  44

  1. (ปี2563) ข้อสอบ แนวโจทย์ปัญหาร้อยละ

  ถ้าพ่อค้าขายสินค้าชิ้นหนึ่งซึ่งปิดราคาขายไว้สูงกว่าทุนร้อยละ 10

   เมื่อมีผู้มาซื้อจะลดราคาจากราคาที่ปิดไว้ร้อยละ 10

แล้วพ่อค้าคนนี้ขายสินค้าได้กำไรหรือขาดทุนคิดเป็นร้อยละเท่าใด

ตอบ  ขาดทุน ร้อยละ 1

  1. (ปี2559) ข้อสอบ แนวพหุนาม

ถ้าเลือกจำนวน 2 จำนวน ที่แตกต่างกันจาก 0 , 1 , 2 , 3 , 4 และ 5

มาแทนค่า x และ y แล้ว  $2{{(x+y)}^{2}}+{{(x-y)}^{2}}$ มีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้เท่าใด

ตอบ  163

  1. (ปี2563) ข้อสอบ แนวเรขาคณิต ตรีโกณ และ พีทาโกรัส

จอยขับรถออกจากบ้านตามถนนไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร จะถึงโรงเรียนสุขวิทยา

   จากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวมาทางทิศใต้

   จนถึงตลาดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนสุขวิทยาพอดี บ้านของจอยห่างจากตลาดกี่กิโลเมตร

ตอบ 17 กิโลเมตร

  1. (ปี2566) ข้อสอบ แนวเรขาคณิต

กำหนดให้สี่เหลี่ยมABCD เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่ง  AB = 5 และ BD = 13

จุด M เป็นจุดที่อยู่บนด้าน BD  ทำให้  MB = 4 

ต่อส่วนของเส้นตรง AM ออกไปตัดด้าน BC ที่จุด N

ถ้าให้ พื้นที่สามเหลี่ยมDMN = a  แล้ว จงหาค่าของ 39a

ตอบ  360

  1. (ปี2566) ข้อสอบ แนวความน่าจะเป็น

In  a  cartesian   coordinate  plane , how many  ways  are  the  to get

from (0 , 0) to (2 , 1)  in 5 moves (in  each  way  no  repeating  route) , if  each  move

consists  of  a moving one  unit  either  up , down  or  right ?

ตอบ  9

สุดท้ายนี้ถ้าน้องคนใดที่สนใจจะสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ทั้ง รอบ1 + รอบ 2 หรือ ต้องการเป็นตัวจริงคณิตโอลิมปิกไปแข่งที่ต่างประเทศ สามารถวางแผน และ ปรึกษาการเรียนได้กับครูSupK โดยตรง 

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×