ศิษย์ครู SupK ที่สอบติด หรือกำลังขึ้น ม.4 ติดต่อรับของรางวัลที่ Line @supk ถึง 8 เม.ย.66
  กลับสู่หน้าบทความ
8 คอร์สสอนสด ติวคณิตออนไลน์ Update ใหม่ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1, ม.3 เพื่อสอบเข้า ม.4, ม.4,ม.5 และสอบ TCAS ปี 67
 12 ธันวาคม 2565 16:31:13

8 คอร์สสอนสด ติวคณิต เทอม 1 ปี 66 จากครูซุปเค

1. คอร์สสด ติวคณิต ม.1 เทอม 1 ปี 66 (มาตรฐาน ละเอียด)  

เนื้อหาทั้งหมดในคอร์สนี้จะตรงกับหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาฯ โดยครูSupK จะสอนให้ละเอียดและเพิ่มโจทย์ที่มีความยากกว่า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ใช้สอบได้จริง

คอร์สนี้จะช่วย
-เด็ก ม.1 ที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน และ ต้องการเตรียมความรู้ ม.1 ให้แน่นก่อนเปิดเทอม
-เด็ก ม.1 ที่ต้องการเข้าใจแบบลึกซึ้งในทุกๆ การพิสูจน์ และสามารถจำสูตรยากเข้าสู่สมองทันที
-เด็ก ม.1 ที่ต้องการเรียนเทคนิค และ โจทย์ที่ซับซ้อนและยากขึ้นกว่าการเรียนปกติในโรงเรียน

เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ เริ่มเรียน 17 เม.ย. – 3 พ.ค.66 เวลา 09:00 – 11:30 น. (เรียน 12 ครั้ง 30 ชม.)
ผ่าน  Facebook ​Live  กลุ่มปิด (หยุดวันแรงงาน 1 พ.ค. 66)

2.คอร์สสด ม.1 กิ๊ฟเต็ด ปี 66 เนื้อหาในคอร์สนี้จะยากมาก เหมาะกับนักเรียน ม.1 ห้องกิ๊ฟเต็ด ซึ่งเนื้อหาที่ครูSupK สอนจะเกินหลักสูตร แต่นักเรียนสามารถนำไปใช้สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เช่น เตรียมอุดม , มหิดล Mwit , กำเนิดวิทย์ Kvis ได้เป็นอย่างดี 

คอร์สนี้จะช่วย
-เด็ก ม.1 กิ๊ฟเต็ด ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า เพื่อวางแผนเรียนข้ามชั้น
-เด็ก ม.1 กิ๊ฟเต็ด ที่ต้องการเรียนเทคนิค และ โจทย์ที่เหนือชั้นกว่าการเรียนปกติในโรงเรียน
-เด็ก ม.1 กิ๊ฟเต็ด เรียนเพื่อใช้สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง และ สอบแข่งขันคณิต ม.ต้น ได้ทุกสนาม

เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเรียน 27 พ.ค. – 29 ก.ค.66 เวลา 17:30 – 20:00 น. (เรียน 10 ครั้ง 25 ชม.)
เรียนสดผ่าน  ZOOM ดูแลอย่างใกล้ชิด

3. คอร์สสด ม.2 เทอม 1 ปี 66 เนื้อหาทั้งหมดในคอร์สนี้จะตรงกับหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาฯ แต่ครูSupK จะสอนให้ละเอียดกว่าและลึกกว่า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ใช้สอบได้จริง

คอร์สนี้จะช่วย
-เด็ก ม.2 ที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน และ ต้องการเตรียมความรู้ ม.2 ให้แน่นก่อนเปิดเทอม
-เด็ก ม.2 ที่ต้องการเข้าใจแบบลึกซึ้งในทุกๆ การพิสูจน์ และสามารถจำสูตรยากเข้าสู่สมองทันที
-เด็ก ม.2 ที่ต้องการเรียนเทคนิค และ โจทย์ที่เหนือชั้นกว่าการเรียนปกติในโรงเรียน

เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ เริ่มเรียน 1 – 20 มี.ค. 66 เวลา 09:00 – 12:00 น. (เรียน 14 ครั้ง 42 ชม.)
เรียนสดผ่าน  Facebook ​Live กลุ่มปิด

4. คอร์สสด ติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เป็นคอร์สติวเข้มข้นซึ่งมีทั้งเนื้อหาที่ครบถ้วน และโจทย์ข้อสอบที่ครบครัน ตรงแนวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เช่นเตรียมอุดม , มหิดล , กำเนิดวิทย์ , เตรียมทหาร และ โรงเรียน ดังประจำจังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ด้วยเทคนิคการสอนของครูSupK จะช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้น้องสอบติด ดังที่ตั้งใจไว้

คอร์สนี้จะช่วย
-เพิ่มเทคนิคการทำโจทย์สอบเข้ายากๆ ให้ทำได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
-เตรียมพร้อมความรู้เข้มข้น เพื่อให้สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เช่น เตรียมอุดม , มหิดล , กำเนิดวิทย์ , รร.จุฬาภรณ์ , วมว , KOSEN – KMITL – KMUTT
-เด็กที่ต้องการเรียนเนื้อหา ม.ต้น แบบครบถ้วน โดยไม่ต้องเรียนที่อื่น
-เด็ก ม.2 กิ๊ฟเต็ด เรียนล่วงหน้าเพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เช่น เตรียมอุดม , มหิดล , กำเนิดวิทย์

เรียน ทุกวันเสาร์ เริ่มเรียน 27 พ.ค. - 26 ส.ค. 66 เวลา 13:00 – 16:00 น. (เรียน 14 ครั้ง 42 ชม.)
เรียนสดผ่าน ผ่าน  Facebook ​Live กลุ่มปิด

5. คอร์ส ม.4 เทอม 1 ปี 66 สำหรับนักเรียนกำลังจะขึ้นชั้น ม.4 ในปีการศึกษา2566 นี้ ที่เรียนโรงเรียนห้องปกติ หรือ ห้องกิ๊ฟเต็ด เนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้ ประกอบด้วย ระบบจำนวนจริง , สรุปกระชับ การแก้อสมการพหุนาม , เทคนิคการแก้อสมการ , การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ , อสมการค่าสัมบูรณ์

คอร์สนี้จะช่วย
-เด็ก ม.4 ที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน และ ต้องการเตรียมความรู้ ม.4 ให้แน่นก่อนเปิดเทอม
-เด็ก ม.4 ที่ต้องการมีพื้นฐาน ม.ปลาย ที่แม่น และเข้าใจแบบรู้ลึก รู้จริง
-เด็ก ม.4 ที่ต้องการเรียนเทคนิค และโจทย์ที่เหนือชั้นกว่าการเรียนปกติในโรงเรียน

เรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเรียน 17 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 เวลา 17:30 – 20:30 น. (เรียน 15 ครั้ง 45 ชม.)
เรียนสดผ่าน  Facebook ​Live กลุ่มปิด (หยุดวันแรงงาน 1 พ.ค. 66)

6. คอร์ส ม.5 เทอม 1 ปี 66 สำหรับนักเรียนกำลังจะขึ้นชั้น ม.5 ในปีการศึกษา2566 นี้ ที่เรียนโรงเรียนห้องปกติ หรือ ห้องกิ๊ฟเต็ด เนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้ ประกอบด้วย เวกเตอร์ 2 มิติ 3 มิติ พื้นฐานเวกเตอร์ , การคูนแบบ dot ขนาดของเวกเตอร์ , เวกเตอร์ กับ เรขาคณิต , เวกเตอร์ 3 มิติ กับ การคูณแบบ cross

คอร์สนี้จะช่วย
-เด็ก ม.5 ที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน และ ต้องการเตรียมความรู้ ม.5 ให้แน่นก่อนเปิดเทอม
-เด็ก ม.5 ที่ต้องการเข้าใจแบบลึกซึ้งในทุกๆ การพิสูจน์ และสามารถจำสูตรยากเข้าสู่สมองทันที
-เด็ก ม.5 ที่ต้องการเรียนเทคนิค และ โจทย์ที่เหนือชั้นกว่าการเรียนปกติในโรงเรียน

เรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเรียน 1 – 16 มี.ค. 66 เวลา 17:30 – 20:30 น. (เรียน 12 ครั้ง 36 ชม.)
เรียนสดผ่าน  Facebook ​Live กลุ่มปิด

7. คอร์สสด ติวคณิตเข้มข้น TCAS ปี66 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ A-Level เพื่อสอบ ปี67 Update เนื้อหาที่ออกใหม่ล่าสุด เนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้ แนวข้อสอบใหม่ ที่เปลี่ยนแนวอย่างสิ้นเชิง รูปแบบใหม่ A-level

คอร์สนี้จะช่วย
-ประหยัดเวลา เพราะใช้เวลาสั้น กระชับ และ สอนตรงตามแนว ข้อสอบใหม่ ที่เปลี่ยนแนวอย่างสิ้นเชิง
-รู้เทคนิคในการทำข้อสอบคณิต TCAS ซึ่งเป็นแนว Speed Test ได้ทันเวลา
-ได้เทคนิคครบถ้วน เพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้น เพิ่มโอกาศในการสอบติดคณะดังๆ ที่หวังไว้
-ได้ตะลุยโจทย์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้สอบ TCAS หลักสูตรใหม่

เรียน ทุกวันอาทิตย์ เริ่มเรียน 4 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 เวลา 08:00 – 12:00 น. (เรียน 5 ครั้ง 20 ชม.)
เรียนสดผ่าน  Facebook ​Live กลุ่มปิด

8. คอร์สสด ติวโค้งสุดท้าย TCAS 5+5 ปี66 เพื่อ ปี67 สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาชั้น ม.6 ในปีการศึกษา2566 ที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2567 เนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้ แนวข้อสอบใหม่ ที่เปลี่ยนแนวอย่างสิ้นเชิง รูปแบบใหม่ A-level

คอร์สนี้จะช่วย
-สอนตรงตามแนว ข้อสอบใหม่ ที่เปลี่ยนแนวอย่างสิ้นเชิง รูปแบบใหม่ A-level
-ข้อสอบแนวใหม่ เน้นโจทย์ปัญหาในชีวิตจริง ไม่เน้น คิดเลขถึก เจาะลึกนิยาม
-ประหยัดเวลา ใช้เวลาสั้น กระชับ รู้เทคนิคในการทำข้อสอบแนว Speed Test ได้ทันเวลา

เรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเรียน 16 – 27 ต.ค. 66 เวลา 17:30 – 20:30 น. (เรียน 10 ครั้ง 30 ชม.)
เรียนสดผ่าน  Facebook ​Live กลุ่มปิด

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×