กลับสู่หน้าบทความ
3 เรื่องที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมตัวคณิตศาสตร์สพฐ. รอบ 2 จากครูซุปเค
 10 พฤษภาคม 2567 22:58:35

          การสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ประถม รอบ 2 เป็นการสอบที่สำคัญ  เพราะ ถ้านักเรียนสามารถ สอบได้เหรียญทอง ก็จะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ที่ต่างประเทศ

          เรื่อง 1 รางวัลการแข่งขัน  สพฐ.ประถม รอบ2  (ระดับประเทศ)

             –   12% ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้

                   เหรียญทอง : เหรียญเงิน : เหรียญทองแดง : รางวัลชมเชย= 1 : 2 : 3 : 4

          เรื่อง 2 ปฏิทินการสอบแข่งขัน  (แต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ดูรายละเอียดได้ที่ https://imso.obec.go.th)

            –   คณิต สพฐ. ประถม รอบ 1 สอบ ประมาณ กลาง กุมภาพันธ์ 

(รับสมัคร กลาง ธันวาคม , สมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่เท่านั้น)

            –   คณิต สพฐ. ประถม รอบ 2 สอบ ประมาณ ต้น เมษายน โดยนักเรียนที่ได้เป็นตัวจริงจะได้เดินไปแข่งขันที่ต่างประเทศ (แข่งช่วง ก.ค. – พ.ย.)  เช่น

           –  สอบคณิตโอลิมปิกฮ่องกง  PMWC  (แข่งประมาณเดือน กรกฎาคม)

           –  สอบคณิตโอลิมปิกต่างประเทศ  EMIC  (แข่งประมาณเดือน กรกฎาคม)                     

           –  สอบคณิตโอลิมปิกต่างประเทศ  IMSO (แข่งประมาณเดือน พฤศจิกายน)  

           เรื่อง 3 จำนวนข้อสอบในแต่ละเนื้อหา  (อ้างอิงตามข้อสอบปีล่าสุด)

เนื้อหา

จำนวนข้อ

ทฤษฎีจำนวน

1 ข้อ

เศษส่วน และ ทศนิยม แบบยาก

1 ข้อ

เทคนิค จำนวน และ ตัวเลข แบบยาก : ผลบวกตัวอักษร

2 ข้อ

เทคนิค จำนวน และ ตัวเลข แบบยาก :อื่นๆ

4 ข้อ

โจทย์ปัญหา % ร้อยละ แบบยาก

4 ข้อ

โจทย์ปัญหา อัตราส่วน แบบยาก

1 ข้อ

โจทย์ปัญหา อัตราเร็ว

1 ข้อ

โจทย์ปัญหา แบบยาก

3 ข้อ

โจทย์ปัญหาเชาวน์ แบบโอลิมปิก

5  ข้อ

เทคนิคเรื่องเวลา

1 ข้อ

แผนภูมิวงกลม

1 ข้อ

โจทย์ปัญหา เทคนิคสมการหลายตัวแปร

1 ข้อ

ความน่าจะเป็นแบบยาก

1 ข้อ

มุมแบบยาก

1  ข้อ

ความยาวแบบยาก : พีทาโกรัส

1  ข้อ

ความยาวแบบยาก : สามเหลี่ยมคล้าย

1  ข้อ

พื้นที่แบบยาก : พื้นที่วงกลมแบบยาก

1  ข้อ

พื้นที่แบบยาก : พื้นที่สามเหลี่ยม จางจิ้งจง

1  ข้อ

พื้นที่แบบยาก : อื่นๆ

3  ข้อ

ปริมาตร แบบยาก

1 ข้อ

รวม

รวม 35 ข้อ

  

        ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อ 1  (ข้อสอบ แนว สพฐ.ประถม รอบ2 )

กำหนดให้  ABCDEF เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  และ ABGH เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จุด K อยู่บนด้าน   ดังรูปด้านบน  ถ้ารูปสามเหลี่ยม CKD , DKE และ EKF มีพื้นที่เท่ากับ 19 , 24 และ 25 ตารางหน่วย ตามลำดับแล้ว รูปสี่เหลี่ยม ABGH  มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
ดูคลิปเฉลยจาก ครูซุปเค ข้อสอบ แนว สพฐ.ประถม รอบ2 เรขาคณิต

ข้อ 2 (ข้อสอบจริง สพฐ. ประถม รอบ2 ปี66)

รูปสามเหลี่ยม ABC มี E เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AC จุด D อยู่บนด้าน BC โดยที่ 2BD = DC

BE ตัดกับ AD  ที่จุด F ถ้ารูปสี่เหลี่ยม DCEF มีพื้นที่ 60 ตารางหน่วย

แล้วรูปสามเหลี่ยม ABD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ตอบ 48

ข้อ 3 (ข้อสอบจริง  สพฐ. ประถม รอบ2 ปี66)

จำนวน 4 หลักที่มีเลขโดด 3 หลักท้ายเหมือนกัน ถ้าสลับเลขโดดหลักพันกับหลักหน่วย จะได้จำนวน 4 หลักใหม่ที่มีผลต่างกับจำนวนเดิมมากที่สุดและเป็นพหุคูณของ 7 แล้วจำนวน 4 หลักเดิมที่มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับเท่าใด

ตอบ 1888

ข้อ 4 (ข้อสอบจริง สพฐ. ประถม รอบ2 ปี66)

นุ่นมีส้มเป็น 3 เท่าของนุช นุ่นแบ่งส้ม 9% ให้มาลี นุชแบ่งส้ม 21% ให้มาลี ทำให้มาลีมีส้ม 248 ผล ซึ่งมากกว่าเดิม 24% จงหาว่าเดิมทั้งสามคนมีส้มรวมกันกี่ผล

ตอบ 600

ข้อ 5 (ข้อสอบจริง  สพฐ. ประถม รอบ2 ปี66)

หมายเลขโทรศัพท์ของครูเป็นตัวเลขสิบหลัก สองตัวแรกคือ 08 ตามด้วยตัวเลขแปดหลัก ที่มีผลรวมของจำนวนสามหลักแรกกับห้าหลักท้ายเท่ากับ 66558 และผลรวมของจำนวนห้าหลักแรกกับสามหลักท้ายเท่ากับ 65577 จงหาผลรวมของเลขโดดของหมายเลขโทรศัพท์ของครูคนนี้

ตอบ  47
 
 

  loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องคณิต
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "น้องคณิต" ได้เลยนะครับ
ถาม "น้องคณิต"
×